Сучасні технології інтелектуальної обробки даних

Факультет інформатики

Інтелектуальна обробка даних – це нова міждисциплінарна галузь, яка синтезує такі сфери, як нові архітектури інформаційних систем, управління великими даними, видобуток та аналітика даних, машинне навчання. Дослідження в галузі Інтелектуальної обробки даних спрямовані на те, щоб забезпечити теорії, методології, технології та системи для отримання проникливої та корисної інформації з даних, щоб в кінцевому підсумку підтримати прийняті рішення та виконання завдань, керованих даними. Завдяки здатності розуміти дані, витягувати приховану інформацію та уявлення з даних, а також надавати інтелектуальну підтримку прийняття керованих даними рішень та дій, має все більше значення в епоху цифрової трансформації. Метою є підготовка фахівців з розробки систем прийняття рішень, систем на основі комп’ютерного аналізу великих баз даних, Інтернет-даних, інструментів пошуку Інтернет-даних та вирішення складних проблем планування та оптимізації на базі хмарних технологій.

Керівник – Глибовець Андрій Миколайович, декан факультету інформатики, доктор технічних наук, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Системний аналіз
12 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
12 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС