Комунікації в демократичному врядуванні

Факультет правничих наук

Учасники сертифікатної програми отримають базові знання з комунікацій у демократичному врядуванні та оволодіють уміннями й навичками для виконання трудових функцій «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції».

Професійні компетентності:

– розуміння та базові знання щодо здійснення ефективної комунікації (Г2);

– розуміння та базові знання щодо організації та участі у проведенні консультацій з громадськістю (Г3);

– розуміння та базові знання щодо організації взаємодії зі структурними підрозділами (Е1).

Керівник – Ільченко-Сюйва Леся Василівна, доцент Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, кандидат наук з державного управління, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Публічне управління та адміністрування
18 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
30 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС