Цифрове врядування

Факультет правничих наук

Учасники сертифікатної програми отримають базові знання з цифрового врядування та оволодіють уміннями й навичками для виконання трудових функцій. Отримають можливості брати участь у конкурсних відборах на широкий спектр посад державної служби і служби в органах місцевого самоврядування або продовження навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набудуть додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Керівник – Тертичка Валерій Володимирович, завідувач Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, доктор наук з державного управління, професор

Рекомендовано спеціальностям
Публічне управління та адміністрування
9 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
24 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС