Історія дипломатії

Факультет гуманітарних наук

Сертифікатна програма «Історія дипломатії» дозволяє поглянути на низку актуальних для сучасної дипломатії проблем, таких як міжнародна медіація, розв’язання конфліктів, можливості кулуарної та культурної дипломатії, виклик глобалізації для міжнародних організацій та інших, в історичній перспективі.

Разом з тим, в сучасній політиці багатьох держав корені окремих рішень і стратегій часто лежать в історичній площині. Знання цих історичних аспектів допоможе випускникам у їхній роботі з національними та наднаціональними міжнародними організаціями, а також в рамках державних інституцій, для діяльності яких міжнародні зв’язки відіграють ключову роль.

Керівник – Кірсенко Михайло Володимирович, професор кафедри історії, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано спеціальностям
Історія та археологія
Політологія
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів