Технології Big Data і Data Science

Факультет інформатики

Нова сертифікатна програма (буде доступною вже з нового навчального року), викладачами якої стануть фахівці з компанії Grid Dynamics. 

Програма поєднує теорію та велику кількість практичних робіт і спрямована на вивчення технології великих даних і науки про дані, а також отримання необхідних математичних основ і навичок програмування на мові Python. 

Сертифікатна програма містить п’ять дисциплін:

  • Програмування на Python для Big Data та Data Science;
  • Математика для Big Data та Data Science;
  • Глибинне навчання для задач комп’ютерного зору;
  • Основи технологій Big Data;
  • Сучасні інструменти Data Science та Computer Vision. 

 

Grid Dynamics — глобальна цифрова інженерна компанія, що є одним зі світових лідерів проєктування та впровадження програм цифрової трансформації для найбільших компаній із фінансового, технологічного та рітейл-секторів.

Онлайн-презентація програми

Рекомендовано спеціальностям
Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Системний аналіз
кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС