Релігієзнавство

Факультет гуманітарних наук

Опанування сертифікатної програми «Релігієзнавство» передбачає поглиблене вивчення циклу релігієзнавчих дисциплін і є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які пропонуються студентам бакалаврських програм КМА. Обрання сертифікатної програми «Релігієзнавство» дозволяє ґрунтовно ознайомитись з історією релігії та релігієзнавчою проблематикою в її теоретичних і практичних аспектах; осягнути місце і роль релігії в історії та культурі; глибше зрозуміти сутність сучасних релігійних процесів в Україні та світі; набути знання та навички, необхідні для продовження навчання на магістерських програмах релігієзнавчого та богословського спрямування; розширити перспективи майбутнього працевлаштування. 

Керівник — Головащенко Сергій Іванович, професор кафедри філософії та релігієзнавства КМА, доктор філософських наук, доцент 

Рекомендовано спеціальностям
Історія та археологія
Філософія
Культурологія
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів