Пільги

Пільги є двох типів: пріоритетне право на поселення та пільгова оплата.

 

Пріоритетне право на поселення

Усі перелічені нижче категорії мають право на пріоритетне отримання вільного місця в гуртожитку КМА. Для підтвердження права потрібно під час фізичного заселення надати документи, вказані в таблиці.

 

Пільгова оплата

Деякі з перелічених категорій мають також пільгову оплату: покриття 100% (безкоштовне проживання) або 50% вартості проживання (згідно з таблицею). Для пільгової оплати необхідно:

  • вказати відповідний статус у DMS (це сайт поселення, до якого Могилянка дасть доступ вступникам уже після зарахування – dms.ukma.edu.ua);
  • під час фізичного заселення подати документи, вказані в таблиці (а також показати оригінали), і заяву на включення до наказу про пільги (шаблон додається окремим файлом).

 

Категорія

Пільгова оплата

Документи

Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування

100%

1.       Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

2.       Копія свідоцтва про смерть батьків

 

Студент, який в період навчання у віці від 18 до 23 років залишився без батьків

1.       Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

2.       Копія свідоцтва про смерть батьків

 

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

Копія посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копія довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

Діти шахтарів (які мають стаж підземної роботи не менше 15 років / загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві / яким встановлено інвалідність І/ІІ гр)

1.       Довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи

2.       Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1

3.       Копія довідки медико-соціальної експертизи

4.       Копія свідоцтва про смерть батька (матері)

 

Учасники Революції Гідності, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності

100%

1.       Посвідчення учасника бойових дій або посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності

2.       Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка (за наявності)

 

Діти учасників Революції Гідності та учасників бойових дій

100%

1.       Посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого зразка;
посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) встановленого зразка або посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (батька або матері) встановленого зразка

2.       Свідоцтво про народження дитини

 

Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО або під час участі у Революції Гідності

100%

1.       Посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302

2.       Свідоцтво про народження дитини

 

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО)

50%

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідного зразка

 

Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю І-ІІ групи

Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копія довідки медико-соціальної експертизи

 

Малозабезпечені

Довідка органа соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

 

Особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні діти

100%

1.       Посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) або постраждалого учасника Революції Гідності (батька або матері) встановленого зразка

2.       Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) встановленого зразка

3.       Свідоцтво про народження дитини – якщо дитина

 

Багатодітні сім'ї

Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

 

Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення

50%

Довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207

 

Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів

1.       Свідоцтво про смерть одного з батьків

2.       Свідоцтво про народження

Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Довідка дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів