104. Фізика та астрономія

Факультет природничих наук
Кафедра фізико-математичних наук
Бакалавр
Освітня програма: Фізика

Освітня програма (ОП) за спеціальністю 104 – «Фізика та астрономія» формує у здобувачів вищої освіти комплекс умінь і знань у дослідженні матерії на довільних масштабних рівнях її організації, від елементарних частинок до Всесвіту, готує майбутніх фахівців з інтересом до науки, здатністю володіти сучасними засобами математики, комп’ютерних технологій, аналітичних і числових засобів, засобів суміжних напрямків фундаментальних наук, уміння моделювати довільні процеси прикладних задач. У навиках моделювання довільних процесів фізику нема конкурентів! 

Виконання дипломних проектів на базі провідних академічних інститутів Києва. Орієнтація на наукову роботу з можливістю широкого вибору наукової тематики у партнерських стосунках із науково-дослідними центрами країн Європи, Північної Америки. Маємо широкий запит кваліфікованих фізиків-бакалаврів для вступу у магістеріум і на PhD в Японію, Канаду, Америку, Європу, в академічні інститути та провідні наукові центри України. 

Освітня програма пропонує можливість виконання кваліфікаційних робіт на перетині наук. Побутують спільні інтереси факультетів інформатики, природничих наук, економічних наук у підготовці фахівців зі знаннями фундаментальних принципів організації матерії.

Особливі можливості у формуванні освітніх і професійних траєкторій як у фізиці, так і на стику фізичних, природничих, інформаційних, економічних наук реалізуються через відповідно сформовані курси професійно-орієнтованих дисциплін вільного вибору. 

Практикуми експериментальної фізики модулів від вивчення прояву фундаментальних властивостей до застосунку наукових засобів пізнання; досліди, які вплинули на науковий світогляд і формування наук. 

Передбачено мінімальний поріг входження в освіту вищої школи з потужним математичним і числовим апаратом освоєння фізики, предметами адаптації на перших кроках навчання. 

У рамках освітньої програми діють спеціальні стипендіальні програми, грантові підтримки, мобільність за участю європейських університетів і наукових центрів, участь у євроінтеграційних процесах, програмах міжнародного обміну студентами.

«Лише тут можна поєднати унікальне могилянське середовище і можливість зрозуміти універсальні природні закони розвитку будь-яких систем. Тут відкриваються двері глобальної науки, глобального світу, глобальної конкуренції. Сьогоднішній світ вимагає постійного оновлення знань в різних напрямках. Тому, сформувавши якісну фізичну картинку світу в поєднанні з могилянськими принципами, можна в подальшому легко опановувати будь-які потрібні речі.»  

КОСТЯНТИН ЄРШОВ, випускник каф.фіз.-мат.наук 2013 року, канд.фіз.-мат.наук., наук.співр. ІТФ ім. М.М. Боголюбова, Postdoctoral researcher Leibniz Institute for Solid State and Materials Research 

Отримуючи первинні знання з фізики і вивчаючи основи аналітичного, числового математичного апарату, програмних засобів бакалаврської освітньої програми студенти вже працюють над сучасними науковими проблемами.

Перспективи використання Si-dots, Валєра Шевеля, студент 3 р.н.

Спектральний аналіз зірок. Дар’я Заремба, студентка 3 р.н.

Quantum dots ZnO в нанотехнологіях. Владислав Мудрак, студент 4 р.н.

6
бюджетних місць
2
контрактних місць
23.1 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Виокремлений експерементаріум в окремі практикуми від дослідження фундаментальних властивостей матерії до лабораторного впровадження; числовий статистичний аналіз експериментальних даних, аналітичне і числове моделювання окремих дослідів

Фокусування на універсальних основах підготовки бакалаврів з можливістю гнучкого вибору індивідуальної наукової роботи у провідних наукових центрах України і за кордоном

Збільшена кількість годин на предмети числового та аналітичного моделювання, використання програмних засобів, предметів моделювання фізичних систем, навиків постановки задач числовими методами

Посилена роль математично-фізичних дисциплін, основ моделювання у вивченні довільних видів руху матерії, пізнання фізичної картини світу

Предмети адаптації осіб із недостатньою середньою освітою до вивчення дисциплін вищої математики, числових засобів, програмування

Актуальна затребуваність випускників-фізиків у провідних наукових центрах України, Європи, Америки, Канади, Японії

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
165.85
на бюджет
111.7
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Мельник Руслан Михайлович

Координатор набору