104. Фізика та астрономія

Факультет природничих наук
Кафедра фізико-математичних наук
Бакалавр
Освітня програма: Комп’ютерна фізика

Запрошуємо молодих людей, готових знаходити і розвивати в собі здібності до роботи з програмними засобами інформаційних технологій у вивченні фізичної картини світу, оволодінні мистецтвом моделювання, виділення у складних природних процесах простих основоположних чинників; «подяка блаженному Богові за те, що потрібне зробив нетрудним, а трудне — непотрібним» (Г.С. Сковорода).

Революційні технологічні звершення не піддаються поступу без теоретичних розрахунків із застосуванням числових засобів. Складно знайти революційні звершення без аналітичного осмислення і числового обрахунку в усій історії фізичної науки, починаючи з математичних основ батька класичної механіки Г. Галілея і декомпозиції руху «небесних» тіл І. Ньютоном. Розроблення атомних реакторів не могло відбутися без теоретичного наукового впровадження і числових розрахунків для рядів високих порядків. Бозон Хігса виявлений на аналізі зіставлення числових розрахункових даних з даними із детекторів Великого адронного колайдера.

Кафедра фізико-математичних наук потребує співробітників у науці діагностики матеріалів для сучасних нанотехнологій, створення новітніх конструкційних та функціональних матеріалів різного призначення, зокрема для створення інтегральних схем нового покоління для комп’ютерів майбутнього, оскільки нинішні комп’ютери на основі кремнію та германію вже майже вичерпали свій резерв швидкодії. Квантова фізика не знаходить свого розвитку з технологічним застосуванням інакше як у теоріях з числовим моделюванням.

Потрібні як особистості із ґрунтовною математичною підготовкою для співпраці в науці з перших курсів здобуття ступеня бакалавра, так і ті, хто бажає працювати над своєю освітою, починаючи від загальноосвітніх основ із наповненістю предметів першого курсу всіма необхідними предметами і подальшим зростанням до співробітників провідних наукових центрів на старших курсах, здатністю до стажування, здобування PhD в Україні і закордоном. Висококваліфіковані викладачі КМА, співробітники Національної академії наук України забезпечують високий рівень підготовки фахівців.

Вибіркові блоки дисциплін Могилянки дозволять керувати своїм освітнім напрямком у ширшому застосуванні математики чи інформаційних технологій, міждисциплінарних напрямків фізики біологічних систем, екоменеджменту на перетині природничих наук через вибіркові предмети та сертифікатні програми інших кафедр та факультетів КМА («Інженерія вбудованих систем», «Веб-дизайн», «Математичні основи машинного навчання», «Економіка інноваційного розвитку», «Дизайн цифрових продуктів», «Зелений бізнес» та інші).

Здобуваючи первинні знання з фізики і вивчаючи основи аналітичного, числового математичного апарату, програмних засобів бакалаврської освітньої програми, студенти вже працюють над сучасними науковими проблемами.

Перспективи використання Si-dots, Валєра Шевеля, студент 3 р.н.

Спектральний аналіз зірок. Дар’я Заремба, студентка 3 р.н.

Quantum dots ZnO в нанотехнологіях. Владислав Мудрак, студент 4 р.н.

11
бюджетних місць
9
контрактних місць
23.1 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Програмними і числовими засобами алгебри, математичного аналізу, математичної фізики, спецкурсів наповнені всі роки здобуття освіти бакалавра

Фокусування на універсальних основах підготовки бакалаврів з можливістю гнучкого вибору індивідуальної наукової роботи у провідних наукових центрах України і за кордоном

Збільшена кількість кредитів на предмети числового та аналітичного моделювання, використання програмних засобів, предметів моделювання фізичних систем, навиків постановки задач числовими методами

З кожним роком усе більша частка дипломних робіт із застосуванням методик моделювання і числового експерименту

Посилена роль математично-фізичних дисциплін, основ моделювання у вивченні довільних видів руху матерії, пізнання фізичної картини світу

Виокремлений експерементаріум в окремі практикуми від дослідження фундаментальних властивостей матерії до лабораторного впровадження; числовий статистичний аналіз експериментальних даних, аналітичне і числове моделювання окремих дослідів

Посилене вивчення комп’ютерних засобів з перших днів навчання з подальшим поглибленням, використанням у здобутті освіти і в пошуково-науковій роботі

Актуальна затребуваність випускників-фізиків у провідних наукових центрах України, Європи, Америки, Канади, Японії

Предмети адаптації осіб із недостатньою середньою освітою до вивчення дисциплін вищої математики, числових засобів, програмування

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
165.85
на бюджет
111.7
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Мельник Руслан Михайлович

Координатор набору