124. Системний аналіз

Факультет інформатики
Кафедра математики
Магістр
Освітня програма: Системний аналіз

Навчання на освітньо-науковій програмі «Системний аналіз» — це здатність осягнути навколишній світу в цілому та в деталях одночасно, відслідковувати зв’язки між об’єктами, розуміти причино-наслідкові ланцюжки подій, здобувати теоретичні знання, перетворювати їх на стратегії та тактики, а потім діяти. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог у різних галузях. Здатність розробляти та аналізувати математичні моделі природних, техногенних, економічних і соціальних об’єктів та процесів. 

Професія системного аналітика базується глибокому розумінні ІТ-технологій та математичного моделювання. Універсальність підготовки дозволяє організувати проведення аналізу високого рівня задля розв’язання задач в будь-яких сферах діяльності людини, планувати і проводити системні дослідження, виконувати математичне та інформаційне моделювання динамічних процесів, формувати нові гіпотези та дослідницькі задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями для їх застосування. 

Програма дозволяє бути залученим у роботу провідних компаній галузі, з якими кафедра і факультет має тісні зв’язки. 

Ґрунтовна наукова підготовка дозволяє формулювати, аналізувати та синтезувати при вирішенні наукових проблем на абстрактному рівні, проектувати архітектуру інтелектуальних інформаційних систем, застосовувати інтелектуальний аналіз даних при побудові систем підтримки прийняття рішень, експертних та рекомендаційних систем, розробляти функції прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи в детермінованому і стохастичному середовищі та оцінювати якість прогнозу, застосовувати методи кількісного і якісного оцінювання ризиків, розробляти алгоритми управління ризиками в складних системах різної природи, моделювати, прогнозувати та проектувати бізнес-процес підприємства на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу, розкривати ситуаційні та системні невизначеності, розробляти алгоритми подолання конфліктів. 

Ґрунтовна наукова підготовка дозволяє вступати до аспірантури провідних вишів світу. Також є можливість продовження наукових пошуків в аспірантурі КМА зі спеціальності «Прикладна математика».

10
бюджетних місць
5
контрактних місць
35 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Наукова підготовка для можливості вступу до аспірантури провідних вишів світу

Залучення до викладання визнаних фахівців галузі

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Універсальність підготовки

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми

Можливість отримання практичних навичок у провідних компаніях галузі

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
123.4
на бюджет
100.0
на контракт

Відеопрезентація

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Чорней Руслан Костянтинович

Координатор набору