281. Публічне управління та адміністрування

Факультет правничих наук
Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича
Бакалавр
Освітня програма: Суспільне і приватне врядування

Реформи місцевого самоврядування та державної служби внесли зміни до діяльності, розподілу повноважень та ресурсів на місцях. Отже, є потреба у кваліфікованих управлінцях та експертах для органів місцевого самоврядування, державної служби і громадянського суспільства.

Акцент програми спрямований на формування у студентів фахових компетентностей для управління розвитком громад, регіонів, держави в цілому, громадянського суспільства, налагодження багаторівневого врядування, пошуку та використання джерел фінансування для програм та проєктів розвитку з використанням кращих вітчизняних та закордонних практик суспільного і приватного врядування.

Особливостями освітньої програми є тісна співпраця з органами державної влади, зокрема ЦООВ, органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами) та іншими організаціями суспільної сфери, що дозволяє вивчити та опанувати новітні технології належного врядування, зокрема шляхом проходження виробничої практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднаннях і організаціях, комунальних і державних підприємствах, міжнародних організаціях і представництвах тощо; орієнтація на вимоги замовників/фахівців в особі органів державної влади, місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств, громадських об’єднань; залучення відомих фахівців у сфері державного управління, місцевого самоврядування й неурядового сектору до навчального процесу.

Навчальні дисципліни розроблені з урахуванням вимог потенційних роботодавців та дають змогу отримати фахові знання для подальшої роботи на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування. Перелік компетентностей, які лежать в основі дисциплін та практик, відповідає цінностям Європейського простору вищої освіти (10 принципів удосконалення процесу викладання та навчання), вимогам законів України (щодо наявності диплома бакалавра в кандидатів на посади державних службовців категорії «В» та службовців місцевого самоврядування); відповідає стандарту вищої освіти для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Робочі місця передбачені в системі органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях і організаціях, державних та приватних підприємствах, міжнародних організаціях і представництвах, як-от: виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах чи обираються/затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України; посади сільського, селищного, міського голови, старости в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; секретар виконавчого комітету (апарату) місцевої ради; директор, перший заступник, заступник директора департаменту міської ради тощо.

Випускники програми зможуть також посідати робочі місця в інших органах системи державної влади, громадських об’єднаннях і організаціях, державних та приватних підприємствах, міжнародних організаціях та представництвах. Вибіркові дисципліни (54) розташовані таким чином, щоб студенти/-тки могли обрати будь-яку комбінацію дисциплін упродовж 4 років навчання за напрямами: Мова, Право, Управління, Місцеве самоврядування, Соціально-гуманітарний розвиток, Вирішення конфліктів і пост-конфліктне врегулювання, Мережі та цифрові технології, Лідерство та психологія управління, Адміністративний менеджмент, Основи підприємництва.

Усі штатні викладачі кафедри «Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича» мають наукові ступені та вчені звання: 4 доктори наук з державного управління, 1 – кандидат наук з державного управління, 1 кандидат юридичних наук. За сумісництвом працюють доктори та кандидати юридичних, соціологічних, економічних наук, представники центральних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Кафедра тісно співпрацює з українськими та міжнародними науковими школами, асоціаціями, фондами, зокрема: University Partnership for Pre-Service and In-Service Training in Government Communications; Oslo Metropolitan University. Києво-Могилянська школа врядування у 2020 р. посіла перше місце у конкурсі «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від Національного агентства України з питань державної служби (НАДС). Випускники – бакалаври публічного управління та адміністрування – працюють у центральних органах влади, органах місцевого самоврядування, в інститутах громадянського суспільства, де реалізують здобуті під час навчання вміння та навички у виробленні суспільної політики. Вони активно залучені до викладання дисциплін. Студентам програми «Суспільне та приватне врядування» пропонуються вибіркові дисципліни, які викладаються представниками інших кафедр КМА.

5
бюджетних місць
15
контрактних місць
37 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість працевлаштування в системі органів державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях і організаціях, державних та приватних підприємствах, міжнародних організаціях і представництвах

Навчальна та виробничі практики відбуваються в тісній співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, ОТГ та іншими організаціями суспільної сфери

За вільним вибором студентів дисципліни можуть викладатись англійською мовою

Навчальні дисципліни адаптовані до вимог роботодавців

До викладання залучені відомі фахівці-практики з урядового та неурядового секторів

Вибіркова компонента для бакалаврської програми становить 65%

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
144.2
на контракт

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Грант ім. Миколи Козюбри

Студентський стипендійний фонд EY

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендії Айбокс банку

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендія україно-грузинської дружби

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Наталія Андріївна Малиш

Координатор набору