281. Публічне управління та адміністрування

Факультет правничих наук
Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича
Магістр
Освітня програма: Комунікації в демократичному врядуванні

Особливостями програми є:

  • розробка програми українсько-американською робочою групою в рамках спільного проєкту КМА та Університету Індіани (Блумінгтон, США) – University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications – компетентності програми відповідають вимогам професійних стандартів, розроблених НАДС. Тому її випускники, на відміну від здобувачів, які навчаються за стандартом вищої освіти, здатні без додаткової підготовки успішно працювати на посадах державної служби;
  • перелік і зміст навчальних дисциплін сформований за результатами консультацій зі стейкголдерами (НАДС, МОН, МОЗ, Мін’юст, НАБУ, СКМУ, РПР);
  • здобувачам надане виключне право формувати вибіркову складову програми й залучати гостьових лекторів з числа відомих політиків, державних, посадових осіб місцевого самоврядування. Наприклад, «Гостьовий курс» – здобувачі самостійно визначають назву й зміст дисципліни, яку б вони хотіли опанувати.

 

На відміну від програм підготовки й підвищення кваліфікації працівників пресслужб підприємств та організацій, програму спрямовано, насамперед, на забезпечення реалізації трудових функцій професіонала «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики», тобто орієнтовно на «продукт» – управлінців, які стратегічно мислять, володіють навичками вироблення політики та вміють комунікувати.

На відміну від програм підготовки й підвищення кваліфікації працівників департаментів зі зв’язків із громадськістю (сектор G2C), програму орієнтовано на набуття компетентностей не тільки в цьому, але й у секторах взаємодії між владою й бізнесом (G2B), службовцями у владі (G2E), органами влади (G2G), органами влади і міжнародними організаціями (G2I).

Структура і змістове наповнення програми відповідають:

  • світовим тенденціям, оскільки формувалися українсько-американською робочою групою за участі Школи державного управління О’Нілла Indiana University, що перебуває в трійці кращих у США;
  • тенденціям ринку праці, оскільки визначене за результатами консультацій зі стейкголерами (СКМУ, НАДС, МОН, МОЗ, Мін’юст, НАБУ, РПР);
  • тенденціям державного управління, тому що до викладання залучено кращих практиків, колишніх і чинних державних службовців, зокрема працівників Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю СКМУ;
  • тенденціям у вищій освіті, оскільки четверо членів робочої групи з розроблення програми прослухали інноваційний курс у рамках програми професійного розвитку (обсягом 10 кредитів ЄКТС), а двоє з них є керівниками експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
25
контрактних місць
44 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Практико-орієнтована, студентоцентрована підготовка «урядників, які стратегічно мислять і уміють виробляти суспільну політику» з навичками підготовки Policy Papers

Участь здобувачів у формуванні вибіркової складової програми й залученні гостьових лекторів

Широкий перелік інноваційних авторських дисциплін та їх співвикладання за принципами міждисциплінарності із залученням відомих вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків

Успішне проходження випускників і студентів за конкурсами на посади управлінців

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії з огляду на професійні потреби і розвиток управлінської кар’єри

Можливість дистанційного навчання та участі у проєктах

Модульна система з використанням елементів проблемно-орієнтованого навчання

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
153.0
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Андрія Мелешевича

Грант ім. Миколи Козюбри

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендія ім. Андрія Мелешевича

Стипендії Айбокс банку

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Леся Василівна Ільченко-Сюйва

Координатор набору