034. Культурологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра культурології
Магістр
Освітня програма: Культурологія

Навчання на магістерській освітньо-науковій програмі «Культурологія» в КМА спрямоване на здобуття студентами не лише теоретичних знань, а й формування різноманітних практичних навичок. Воно прищеплює уміння застосовувати загальногуманітарні та фахові знання у тих галузях практичної діяльності, що вимагають аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація, переклад, пошук, аналіз і презентація інформації тощо).

Попри поглиблений спеціалізований характер та спрямованість на підготовку студентів до самостійної науково-дослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної діяльності в обраній галузі, зміст і мета магістерської програми КМА з культурології не обмежується формуванням лише вузькофахових компетенцій викладача й дослідника культури та мистецтва. Зокрема, магістри-культурологи КМА підготовлені не тільки до викладання культурології та культурологічних дисциплін і подальшого навчання на PhD-програмах з культурології та загальногуманітарних спеціальностей, а й до практичної діяльності ширшого спрямування, до виконання організаційних, видавничих, управлінських, експертно-консультативних, проєктувально-аналітичних функцій у відповідних наукових, культурних та освітніх інституціях, фондах, громадських організаціях, видавництвах тощо.

Магістри-випускники програми «Культурологія» КМА здатні здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування культурних, соціальних та політичних процесів із застосуванням фахових знань; готувати аналітичні матеріали із гуманітарних питань; розробляти і реалізовувати проєкти культурного та гуманітарного спрямування. Знання іноземних мов, а також здобуті під час навчання додаткові спеціалізації (зокрема з перекладознавства, зв’язків з громадськістю, політології, соціології тощо) відкривають ширші за пов’язані з безпосереднім фахом перспективи.

3
бюджетних місць
27
контрактних місць
30 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Опрацювання найкращих здобутків історії та філософії культури, семіотики та урбаністики, антропології та інших суспільно-гуманітарних галузей

Оригінальні авторські курси

Унікальні напрацювання та власні традиції кафедри

Ґрунтовна підготовка до наукової діяльності

Поєднання класичних та інноваційних підходів і дисциплін

Бачення культурології як синкретичної науки нового часу зі своєю методологією і власним предметом наукового дослідження

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
183.6
на бюджет
125.4
на контракт

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Тимчук Надія Валеріївна

Координатор набору