Програми вступних випробувань

Факультет гуманітарних наук

032.
Історія та археологія
Освітня програма: Юдаїка
032.
Історія та археологія
Освітня програма: Історія
032.
Історія та археологія
Освітня програма: Археологія
033.
Філософія
Освітня програма: Філософія
034.
Культурологія
Освітня програма: Культурологія
035.
Філологія
Освітня програма: Теорія, історія української мови та компаративістика
035.
Філологія
Освітня програма: Мови (англійська й українська) та комунікація
035.
Філологія
Освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика

Факультет економічних наук

051.
Економіка
Освітня програма: Економіка
072.
Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування
073.
Менеджмент
Освітня програма: Розвиток бізнесу: управління та консалтинг
075.
Маркетинг
Освітня програма: Маркетинг

Факультет правничих наук

281.
Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Суспільна політика і врядування
281.
Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Комунікації в демократичному врядуванні

Факультет природничих наук

091.
Біологія
Освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем
091.
Біологія
Освітня програма: Молекулярна біологія
101.
Екологія
Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища
102.
Хімія
Освітня програма: Хімія
102.
Хімія
Освітня програма: Modern materials for chemistry and medicinal applications (англомовна)
104.
Фізика та астрономія
Освітня програма: Фізика (Теоретична фізика)

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

052.
Політологія
Освітня програма: Антикорупційні студії
052.
Політологія
Освітня програма: Політологія
053.
Психологія
Освітня програма: Психологія
054.
Соціологія
Освітня програма: Соціологія
061.
Журналістика
Освітня програма: Журналістика
061.
Журналістика
Освітня програма: Зв’язки з громадськістю
073.
Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент в охороні здоров'я
073.
Менеджмент
Освітня програма: Management in Health Care (англомовна програма)
229.
Громадське здоров’я
Освітня програма: Громадське здоров’я
231.
Соціальна робота
Освітня програма: Соціальна робота
291.
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Освітня програма: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет інформатики

113.
Прикладна математика
Освітня програма: Прикладна математика
121.
Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
122.
Комп’ютерні науки
Освітня програма: Комп’ютерні науки
124.
Системний аналіз
Освітня програма: Системний аналіз