Які документи потрібні

Документ, що посвідчує особу
Мати з собою оригінал
2 копії
для ID-картки потрібен також оригінал витягу про місце проживання та дві його копії
Індивідуальний податковий номер
Мати з собою оригінал
2 копії
Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
4 штуки
Документ про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
Оригінал
Копія
також потрібні оригінал і копія додатку до нього
Посвідчення про приписку або війсковий квиток (для військовозобов’язаних)
Копія
Договір вступника
форма договору вступника розміщена нижче

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією. У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія КМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.