Поширені запитання

Усю необхідну інформацію ви можете отримати у відповідних розділах на нашому сайті. Якщо у вас все ще залишаться питання, ви можете звернутися до контактної особи вашої освітньої програми.

Підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів КМА з усіх спеціальностей передбачає денну форму навчання.

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в КМА для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD), зазначено у Додатку 1 до Правил прийому в 2022 році.

Детальний опис та зміст бакалаврських і магістерських освітніх програм КМА можна знайти у відповідних розділах сайту.

Опанування сертифікатних програм є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які надає КМА своїм студентам паралельно з навчанням за обраними спеціальностями. Сертифікатні програми опановуються в межах циклу вибіркових дисциплін та розраховані на кілька років навчання.  Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму, отримує відповідний документ – сертифікат.

Для студентів КМА сертифікатні програми є безкоштовними. Особи, які не навчаються в КМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі.

Інформацію про перелік та зміст сертифікатних програм КМА дивись тут.

Вартість одного року навчання в КМА за Договором про надання освітніх послуг для вступників  2022 року можна дізнатись тут (бакалаври і магістри). Вартість навчання зазначена для кожної з освітніх програм.

Також для оплати доступні декілька варіантів: можна платити щороку (влітку), щосеместра (влітку і взимку) або ж одноразово (заплатити одразу за всі роки навчання) – обирай, як тобі зручніше.

Згідно з чинним законодавством, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право на повторний вступ (зокрема й до КМА) для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим освітнім ступенем, за умови дотримання Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо:

  • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законодавством;
  • мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати в КМА освітній ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Детальну інформацію про стипендійне забезпечення студентів та аспірантів КМА дивись тут.

Переведення на навчання здійснюється відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів КМА».

Переведення здійснюється під час канікул і за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу за відповідним освітнім ступенем, курсом та спеціальністю. Переведення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

Для того, щоб з’ясувати можливість переведення, студент має звернутися до  Приймальної комісії КМА vstup@ukma.edu.ua з академічною довідкою, що містить перелік дисциплін, прослуханих під час навчання у своєму ВНЗ.

Особа, яка була відрахована з КМА або іншого вищого навчального закладу, може поновитися на навчання до КМА відповідно до  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів КМА».

Поновлення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

По детальну інформацію щодо процедури поновлення на навчання слід звертатися до деканатів відповідних факультетів КМА.

Особи, які вже отримали ступінь бакалавра або магістра за кошти державного бюджету, можуть повторно вступити на навчання за тим самим ступенем за кошти фізичних  або юридичних осіб на загальних підставах. Якщо особа отримала певний ступінь освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, то вона може отримати цей ступінь вдруге за кошти державного бюджету. Вікових обмежень для вступників не існує.

КМА має 4 гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам.

Гуртожитки КМА розташовані за такими адресами:

1) Харківське шосе, 17
2) Вул. Марини Цвєтаєвої, 14-Б
3) Вул. Дж. Маккейна, 31-А
4) Смт Ворзель, вул. Кленова, 6-А

Студенти першого року навчання бакалаврських програм поселяються в гуртожитках, розташованих у Києві.

Інформацію про терміни та умови поселення вступників, зарахованих до університету, дивись на сайті КМА.

Детальніша інформація про гуртожитки

Студенти КМА мають змогу отримати дворічну військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету оборони України імені  Івана Черняховського, а також на базі Національної академії Служби безпеки України.

Вступ до КМА після закінчення коледжу відбувається на перший рік навчання на загальних підставах (за результатами ЗНО).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КМА. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви і документи подаються абітурієнтом до приймальної комісії КМА тільки особисто.

Медична довідка не входить до переліку документів, які потрібні для вступу на навчання. Особи, зараховані до складу студентів КМА, подають її в деканат свого факультету не пізніше 1 жовтня.

Дізнатися про матеріально-технічний стан КМА можна тут.