ЄВІ (єдиний вступний іспит) — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступені магістра на основі здобутого ступеня бакалавр або магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. ЄВІ мають складати вступники на всі спеціальності.

ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) — передбачено для вступу до магістратури на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

Реєстрацію на ЄВІ/ЄФВВ здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

Якщо Ви плануєте зареєструватись у приймальній комісії Києво-Могилянської академії, з 08 травня до 18:00 31 травня надайте в Приймальну комісію або надішліть пакет документів на електронну скриньку:

vstup@ukma.edu.ua

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом:

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

 • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (бланк заяви-анкети можна знайти внизу сторінки);
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання МКТ/МТНК).

 

2. Для дистанційної реєстрації надайте в Приймальну комісію або надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті: 

 • номер(-и) контактного(-их) телефону(-ів) вступника;
 • назва(-и) вступного(-их) випробування(-нь), який(-і) вступник бажає пройти (ЄВІ та/або ЄФВВ);
 • іноземна мова, завдання з якої має містити тест ЄВІ (або англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти ЄВІ та/або ЄФВВ (з переліку населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення вступних випробувань, що затверджується Міністерством освіти і науки України).

 

3. Отримайте екзаменаційний листок.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановані копії реєстраційної картки та екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.