Студентський Стипендіальний Фонд Юлії Корман для дівчат в ІТ

Опис

Студентський Стипендіальний Фонд Юлії Корман для дівчат в ІТ, що навчаються на бакалаврських програмах Факультету інформатики КМА (далі – Фонд), засновано з коштів цільової благодійної допомоги, залученої від випускниці КМА Юлії Корман (далі – Фундаторки), з метою заохочення діяльності студентів/студенток, мотивованих на досягнення високих показників у навчальній та науковій діяльності.

Розмір стипендії

Кошти Фонду сформовані з благодійного внеску його Фундаторки в розмірі 67 804,64 грн (шістдесят сім тисяч вісімсот чотири грн 64 коп.) на рахунок Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії (далі – МБФВ КМА) для надання матеріальної (благодійної) допомоги (виплати). Фонд передбачає систематичну підтримку лауреатки конкурсу Фонду та адміністратора конкурсу, а саме:

  • студентки другого року контрактної форми навчання, яка має найвищі показники в навчальній та науковій діяльності за попередній навчальний рік. Допомога надаватиметься у розмірі 60 000,00 (шістдесят тисяч) грн з виплатою щомісяця впродовж 10 (десяти) місяців
  • адміністратора конкурсу – методиста Факультету інформатики, у вигляді одноразової виплати в розмірі 7 804,64 грн.
Кому може призначатися

Лауреата Фонду серед студенток другого року контрактної форми навчання з найвищим конкурсним балом визначає конкурсна комісія у складі засновниці Фонду, декана та представника Факультету інформатики (далі – «Конкурсна комісія»)

Грантодавець

Фонд Юлії Корман