Конкурс Фонду Лозинських

Опис

За Угодою між КМА та Фундацією Лозинських (США), укладеною наприкінці 2018 р., щороку 5 аспірантів КМА (за результатами конкурсу) отримуватимуть стипендії – дослідницькі гранти на проведення власних досліджень та поширення результатів через публікації, участь у конференціях тощо. Серед критеріїв відбору: серйозні наукові здобутки аспірантів (публікації, патенти, виступи на конференціях тощо), активна участь у роботі профільної кафедри та Ради молодих дослідників, успішне освоєння освітньої компоненти підготовки PhD. Конкурс проводитиметься щороку впродовж наступних 3 років. Головною метою конкурсу є стимулювання науково-дослідної роботи молодих науковців КМА та забезпечення належних умов для подальшої наукової та викладацької діяльності.

Розмір стипендії

Розмір стипендії – одна тисяча двісті доларів США (в гривневому еквіваленті), щороку встановлюється 5 таких стипендій

Кому може призначатися

Призначається індивідуальним дослідницьким проєктам аспірантів (здобувачів ступеню доктора філософії) КМА

Грантодавець

Фундація Лозинських