Стипендії

Опис

Студентський Стипендіальний Фонд Юлії Корман для дівчат в ІТ, що навчаються на бакалаврських програмах Факультету інформатики КМА (далі – Фонд), засновано з коштів цільової благодійної допомоги, залученої від випускниці КМА Юлії Корман (далі – Фундаторки), з метою заохочення діяльності студентів/студенток, мотивованих на досягнення високих показників у навчальній та науковій діяльності.

Розмір стипендії

Кошти Фонду сформовані з благодійного внеску його Фундаторки в розмірі 67 804,64 грн (шістдесят сім тисяч вісімсот чотири грн 64 коп.) на рахунок Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії (далі – МБФВ КМА) для надання матеріальної (благодійної) допомоги (виплати). Фонд передбачає систематичну підтримку лауреатки конкурсу Фонду та адміністратора конкурсу, а саме:

 • студентки другого року контрактної форми навчання, яка має найвищі показники в навчальній та науковій діяльності за попередній навчальний рік. Допомога надаватиметься у розмірі 60 000,00 (шістдесят тисяч) грн з виплатою щомісяця впродовж 10 (десяти) місяців
 • адміністратора конкурсу – методиста Факультету інформатики, у вигляді одноразової виплати в розмірі 7 804,64 грн.
Кому може призначатися

Лауреата Фонду серед студенток другого року контрактної форми навчання з найвищим конкурсним балом визначає конкурсна комісія у складі засновниці Фонду, декана та представника Факультету інформатики (далі – «Конкурсна комісія»)

Грантодавець

Фонд Юлії Корман

Опис

Для вступника/вступниці на бакалаврську програму контрактної форми.

Розмір стипендії

Розмір стипендії Асоціації випускників – не більше ніж 20 000 грн

Кому може призначатися

Серед вимог для здобуття стипендії: 

 • Відсутність у списках навчання у КМА за рахунок держбюджету і вступний рейтинг – не менше ніж 175 балів
 • КМА має бути визначена 1-м або 2-м пріоритетом
 • Онлайн-заявка та мотиваційний лист
 • Громадська, наукова або спортивна активність
 • Кандидат(-ка) має розуміти та поділяти цінності КМА

 

Інформація про стипендії від Асоціації випускників НаУКМА

Грантодавець

Асоціація випускників НаУКМА

Опис

Створений за ініціативи Родини Полтавців для визнання досягнень засновника Школи соціальної роботи, видатного лікаря, вченого та педагога Володимира Полтавця. Переможці обираються шляхом проведення конкурсу проєктів студентів.

Розмір стипендії

Розмір першої премії складає 7000 грн., другої премії – 5000 грн, третьої премії – 2500 грн

Кому може призначатися

Для студентів бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм «Соціальна робота»

Грантодавець

Родина Полтавців

Опис

Для студентів(-ток) та слухачів(-чок) дисциплін бакалаврських та магістерських програм «Соціологія», котрі напишуть наукову роботу, що містить концепт аналітичного дослідження (гіпотези та завдання, опис процедури аналізу даних, результати та висновки) на будь-яку тему.

Розмір стипендії

Розмір стипендії залежить від розміру річних відсотків ендавменту, який становить 227 012 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) та слухачі(-чки) дисциплін бакалаврських та магістерських програм «Соціологія»

Грантодавець

Сергій Ткаченко та компанії «Євроіндекс», Bounty SCA Ukraine, Dialla Communications, MacHOUSE, OS-Direct, «Євросувенір», «Український медіа холдинг», Академія Реклами, Володимир Хливнюк, Рекламна агенція «Марсмедіа»

Опис

Для студентів бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм Факультету правничих наук за кращу публікацію студентської роботи в науковому виданні.

Розмір стипендії

Діє на основі ендавменту (20 000 грн.), тому розмір відзнаки залежить від річних відсотків ендавменту

Кому може призначатися

Студенти бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм Факультету правничих наук

Грантодавець

Микола Іванович Козюбра, д.ю.н, професор, керівник магістерської програми «Право» в КМА, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці

Опис

Для підтримки студентів(-ток) 4 року навчання факультету правничих наук, які мають високі результати навчання у сфері цивільного та підприємницького права й успіхи у науковій роботі.

Розмір стипендії

Розмір стипендії ~19000 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) 4 року навчання факультету правничих наук

Грантодавець

Компанія EY

Опис

Для студентів бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм «Філософія» і викладачів кафедри філософії.

Розмір стипендії

Загальний розмір стипендій – 98000 грн (розмір стипендій визначається конкурсною комісією)

Кому може призначатися

Стипендіати обираються конкурсною комісією на чолі із засновником стипендії шляхом проведення конкурсу есеїв

Грантодавець

Випускник КМА Андрій Сусленко (ФГН, 2009)

Опис

Для студентів(-ток) кафедри історії Факультету гуманітарних наук за кращу курсову роботу.

Розмір стипендії

Розмір стипендії залежить від розміру річних відсотків ендавменту, який становить 20 000 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) кафедри історії Факультету гуманітарних наук

Грантодавець

Фонд Григорія та Розалії Смолярчуків

Опис

Для студентів(-ток) бакалаврських та магістерських програм контрактної форми навчання, що мають високі показники у навчальній та науковій діяльності.

Розмір стипендії

Розмір стипендії визначається конкурсною комісією

Кому може призначатися

Студенти(-тки) бакалаврських та магістерських програм контрактної форми навчання

Грантодавець

Сформований із пожертв фізичних та юридичних осіб

Опис

Для студентів(-ток) бакалаврських програм бюджетної форми навчання, які до вступу в КМА мешкали в  селі, селищі чи селищі міського типу та мають високий рейтинг ЗНО.

Розмір стипендії

- 1000 грн/місяць до оподаткування – визначається на етапі відбору при вступі

- 2000 грн/місяць до оподаткування – після сесії за умови рейтингу більше ніж 85 балів

Кому може призначатися

Десять стипендіатів визначаються конкурсною комісією

Грантодавець

Благодійний Фонд «Повір у себе», створений з метою підтримки розвитку освіти в Україні подружжям Ірини та Віктора Іванчиків

Опис
 1. Для студента(-тки) спеціальностей 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 052 Політологія;
 2. Для студента(-тки) будь-якої спеціальності, окрім зазначених у першій стипендії (051, 072, 052).
Розмір стипендії

Розмір стипендії до 50% від вартості кожного року навчання за контрактом, але сумарно за всі роки – не більше $2000 (за курсом долара США) на дату сплати.

Сума стипендій покриває частину навчання, тому вступники мають бути готові оплатити перший семестр навчання, а стипендія буде виплачена як оплата за навчання за другий семестр.

Кому може призначатися

Серед вимог для здобуття стипендій: 

 • Відсутність у списках навчання у КМА за рахунок держбюджету і вступний рейтинг – не менше ніж 175 балів
 • КМА має бути визначена 1-м або 2-м пріоритетом
 • Онлайн-заявка та мотиваційний лист
 • Громадська, наукова або спортивна активність
 • Кандидат(-ка) має розуміти та поділяти цінності КМА

 

Стипендіати мають обов’язок упродовж навчання в КМА бути соціально або науково активними і мати загальний навчальний рейтинг за результатами осінньої сесії не нижче ніж 86 балів.

Інформація про стипендії від Асоціації випускників НаУКМА

Грантодавець

Асоціація випускників НаУКМА

Опис

Для студентів(-ток) бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм Факультету економічних наук за відмінне навчання, активну наукову та суспільно-громадську діяльність в Академії.

Розмір стипендії

Діє на основі ендавменту, тому розмір стипендії залежить від розміру відсотків ендавменту

Кому може призначатися

Студенти(-тки) бюджетної чи контрактної форми навчання Факультету економічних наук

Грантодавець

Фонд родини Михайла та Дарії Ковальських (Канада)

Опис

Для студентів(-ток) 2–4 років навчання бакалаврських програм або 1 року навчання магістерських програм Факультету економічних наук КМА за високі досягнення в навчанні та науковій роботі.

Розмір стипендії

Розмір стипендії залежить від розміру річних відсотків ендавменту, який становить 40 000 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) 2–4 років навчання бакалаврських програм або 1 року навчання магістерських програм Факультету економічних наук КМА

Грантодавець

Райффайзен банк Аваль

Опис

Для студентів(-ток) ФПвН, ФЕН та ФСНСТ (спеціальності «Зв’язки із громадськістю»), які мають найкращі компетентності.

Розмір стипендії

Розмір кожної стипендії – 40 000 грн

Кому може призначатися

Три стипендіати визначаються шляхом оцінювання конкурсного завдання, яке надається засновником

Грантодавець

АТ «Айбокс банк»

Опис

Для студента(-ки) ФПвН.

Розмір стипендії

Розмір стипендії до 50% від вартості кожного року навчання за контрактом, але сумарно за всі роки – не більше $2000 (за курсом долара США) на дату сплати.

Сума стипендій покриває частину навчання, тому вступники мають бути готові оплатити перший семестр навчання, а стипендія буде виплачена як оплата за навчання за другий семестр.

Кому може призначатися

Серед вимог для здобуття стипендії: 

 • Відсутність у списках навчання у КМА за рахунок держбюджету і вступний рейтинг – не менше ніж 175 балів
 • КМА має бути визначена 1-м або 2-м пріоритетом
 • Онлайн-заявка та мотиваційний лист
 • Громадська, наукова або спортивна активність
 • Кандидат(-ка) має розуміти та поділяти цінності КМА

 

Стипендіати мають обов’язок протягом навчання в КМА бути соціально або науково активними і мати загальний навчальний рейтинг за результатами осінньої сесії не нижче ніж 86 балів.

Інформація про стипендії від Асоціації випускників НаУКМА

Грантодавець

Асоціація випускників НаУКМА

Опис

Цими стипендіями Асоціація прагне підтримати абітурієнток, абітурієнтів, студенток і студентів, які постраждали від війни – тих, хто цього потребує найбільше.

Розмір стипендії

Стипендія покриватиме вартість навчання в Києво-Могилянській академії та/або проживання – приблизно 120 тис. гривень на рік на одну людину. Навчання оплачується на 6 місяців. Якщо за результатами осіннього триместру студент чи студентка набирає хоча б 71 середній бал, Асоціація оплачує наступні 6 місяців навчання. Витрати на проживання покриваються щомісяця.

Кому може призначатися

Критерії відбору:

 • Результати тестування НМТ/ рейтинг за минулий рік (для студентів)
 • Мотиваційний лист
 • Документи, що підтверджують втрати, завдані війною (втрата житла/рідних/статус переселенця).

 

Процес відбору здійснює КМА та Асоціація Випускників Могилянки. 

Дізнатися більше й подати заявку на стипендію.

Грантодавець

Асоціація випускників НаУКМА