Стипендії

Опис

Стипендія присуджується з метою підтримки перспективних студенток-журналісток, які здатні розвивати свої знання заради поширення свободи слова, здійснення подальшого внеску в розбудову незалежних українських медіа.

Розмір стипендії

1000 американських доларів разово

Кому може призначатися

Студентки Школи журналістики КМА

Грантодавець

Комітет міст-побратимів Чикаго-Київ (Kyiv Committee of Chicago Sister Cities International)

Опис

Створений за ініціативи Родини Полтавців для визнання досягнень засновника Школи соціальної роботи, видатного лікаря, вченого та педагога Володимира Полтавця. Переможці обираються шляхом проведення конкурсу проєктів студентів.

Розмір стипендії

Розмір першої премії складає 7000 грн., другої премії – 5000 грн, третьої премії – 2500 грн

Кому може призначатися

Для студентів бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм «Соціальна робота»

Грантодавець

Родина Полтавців

Опис

Для студентів(-ток) та слухачів(-чок) дисциплін бакалаврських та магістерських програм «Соціологія», котрі напишуть наукову роботу, що містить концепт аналітичного дослідження (гіпотези та завдання, опис процедури аналізу даних, результати та висновки) на будь-яку тему.

Розмір стипендії

Розмір стипендії залежить від розміру річних відсотків ендавменту, який становить 227 012 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) та слухачі(-чки) дисциплін бакалаврських та магістерських програм «Соціологія»

Грантодавець

Сергій Ткаченко та компанії «Євроіндекс», Bounty SCA Ukraine, Dialla Communications, MacHOUSE, OS-Direct, «Євросувенір», «Український медіа холдинг», Академія Реклами, Володимир Хливнюк, Рекламна агенція «Марсмедіа»

Опис

Для студентів бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм Факультету правничих наук за кращу публікацію студентської роботи в науковому виданні.

Розмір стипендії

Діє на основі ендавменту (20 000 грн.), тому розмір відзнаки залежить від річних відсотків ендавменту

Кому може призначатися

Студенти бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм Факультету правничих наук

Грантодавець

Микола Іванович Козюбра, д.ю.н, професор, керівник магістерської програми «Право» в КМА, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці

Опис

Для студентів(-ток) 1 р. н. МП «Право» за бюджетною/контрактною формою, який/яка має високий вступний рейтинг та засвідчив/засвідчила своє прагнення провадити наукові дослідження з актуальних правових проблем і планує висвітлювати результати такого дослідження в курсовій та кваліфікаційній роботах.

Розмір стипендії

Розмір стипендії становить 98000 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) 1 р. н. МП «Право» за бюджетною/контрактною формою

Грантодавець

Фонд пам’яті Василя Кисіля

Опис

Для підтримки талановитих студентів(-ток) магістерської програми «Право».

Розмір стипендії

Еквівалент 1000 доларів США у перерахунку за офіційним курсом обміну валют

Кому може призначатися

Студенти(-тки) магістерської програми «Право»

Грантодавець

Доктор Богдан Футей, почесний доктор КМА, суддя Федерального Суду Претензій (США), гостьовий професор КМА

Опис

Для студентів бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм «Філософія» і викладачів кафедри філософії.

Розмір стипендії

Загальний розмір стипендій – 98000 грн (розмір стипендій визначається конкурсною комісією)

Кому може призначатися

Стипендіати обираються конкурсною комісією на чолі із засновником стипендії шляхом проведення конкурсу есеїв

Грантодавець

Випускник КМА Андрій Сусленко (ФГН, 2009)

Опис

Для студентів(-ток) кафедри історії Факультету гуманітарних наук за кращу курсову роботу.

Розмір стипендії

Розмір стипендії залежить від розміру річних відсотків ендавменту, який становить 20 000 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) кафедри історії Факультету гуманітарних наук

Грантодавець

Фонд Григорія та Розалії Смолярчуків

Опис

Для студентів(-ток) магістерської програми «Юдаїка». Ґрант повністю покриває вартість навчання й оплату за гуртожиток, а також включає щомісячну стипендію (для магістрантів, які показують високі академічні результати та відвідують академічні заходи, що проводяться на програмі).

Розмір стипендії

Стипендія складається з кількох частин:

  • оплата навчання;
  • оплата гуртожитку (за потреби; для студентів, що не мають житла у Києві);
  • грошова стипендія (звичайна, підвищена або знижена залежно від успішності студента; за умови відсутності академзаборгованості). Підвищена стипендія на наступний н. р. складає 1200 грн, звичайна – 1000 грн, знижена – 800 грн.

 

Список для нарахування стипендій формує ВААД залежно від успішності студентів у попередньому семестрі та наявності у програми достатніх коштів.

Кому може призначатися

Студенти(-тки) магістерської програми «Юдаїка»

Грантодавець

ВААД України

Опис

Для студента(-тки) 2-го року навчання магістерських програм, які роблять практичний внесок у розбудову України через наукову, громадську чи підприємницьку діяльність.

Розмір стипендії

10 000 грн

Кому може призначатися

Магістри другого курсу

Грантодавець

Андрій Юрійович Острогруд, генеральний директор ТОВ «Київгума»

Опис

Для студентів(-ток) бакалаврських та магістерських програм контрактної форми навчання, що мають високі показники у навчальній та науковій діяльності.

Розмір стипендії

Розмір стипендії визначається конкурсною комісією

Кому може призначатися

Студенти(-тки) бакалаврських та магістерських програм контрактної форми навчання

Грантодавець

Сформований із пожертв фізичних та юридичних осіб

Опис

Для студента(-тки) магістерських програм контрактної форми навчання.

Розмір стипендії

Розмір стипендії покриває повністю або частково вартість навчання за контрактом

Кому може призначатися

Стипендіат визначається конкурсною комісією

Грантодавець

Фонд родини Позняків

Опис

Для учасників(-ць) АТО/ООС, що вступили на магістерські програми КМА

Розмір стипендії

Розмір стипендії покриває вартість навчання за контрактом

Кому може призначатися

Учасники(-ці) АТО/ООС, що вступили на магістерські програми КМА

Грантодавець

Razom for Ukraine, Невидимий Батальйон / Invisible Battalion, ГО «Інститут гендерних програм», Kyiv Mohyla Foundation of America

Опис

Для студентів(-ток) бюджетної чи контрактної форми навчання бакалаврських та магістерських програм Факультету економічних наук за відмінне навчання, активну наукову та суспільно-громадську діяльність в Академії.

Розмір стипендії

Діє на основі ендавменту, тому розмір стипендії залежить від розміру відсотків ендавменту

Кому може призначатися

Студенти(-тки) бюджетної чи контрактної форми навчання Факультету економічних наук

Грантодавець

Фонд родини Михайла та Дарії Ковальських (Канада)

Опис

Для студентів(-ток) 2–4 років навчання бакалаврських програм або 1 року навчання магістерських програм Факультету економічних наук КМА за високі досягнення в навчанні та науковій роботі.

Розмір стипендії

Розмір стипендії залежить від розміру річних відсотків ендавменту, який становить 40 000 грн

Кому може призначатися

Студенти(-тки) 2–4 років навчання бакалаврських програм або 1 року навчання магістерських програм Факультету економічних наук КМА

Грантодавець

Райффайзен банк Аваль

Опис

Для студентів(-ток) ФПвН, ФЕН та ФСНСТ (спеціальності «Зв’язки із громадськістю»), які мають найкращі компетентності.

Розмір стипендії

Розмір кожної стипендії – 40 000 грн

Кому може призначатися

Три стипендіати визначаються шляхом оцінювання конкурсного завдання, яке надається засновником

Грантодавець

АТ «Айбокс банк»

Опис

Для студента(-тки) магістерської програми «Публічне управління та адміністрування».

Розмір стипендії

Розмір стипендії покриває вартість контрактної форми навчання за 1 рік

Кому може призначатися

Студент(-тка) магістерської програми «Публічне управління та адміністрування»

Грантодавець

Асоціація випускників НаУКМА

Опис

Для магістрів ФПВН, «Антикорупційних студій» та «Школи врядування»

Розмір стипендії

Стипендія розрахована для 3 студентів(-ок) другого року навчання. Розмір кожної стипендії 24 000 грн

Кому може призначатися

Серед вимог для здобуття стипендій ім. Андрія Мелешевича:

  • загальний навчальний рейтинг за рік не нижче ніж 86 балів;
  • соціальна або наукова активність.

Для отримання стипендії необхідно заповнити аплікаційну форму та написати коротке есе. Після успішної подачі заявки необхідно пройти співбесіду.

Щодо додаткових питань звертайтесь до Катерини Скороход, координаторки стипендій та організаційної менеджерки KMA Alumni, на пошту info@kma.alumni.org.ua

Грантодавець

Асоціація випускників НаУКМА

Опис

Відзнака заснована родиною та друзями випускника КМА Ярослава Спічека за підтримки кафедри філософії та релігієзнавства КМА для відзначення найкращої кваліфікаційної роботи студента/студентки 2-го року навчання освітньо-наукової (магістерської) програми за спеціальністю «Філософія». Кошти Фонду формуються з благодійних внесків від засновника Фонду Юлії Вікторівни Спічек та інших фізичних або юридичних осіб.

Розмір стипендії

Розмір відзнаки 5000 грн

Кому може призначатися

Студент/студентка 2-го року навчання освітньо-наукової (магістерської) програми за спеціальністю «Філософія»

Грантодавець

Стипендійний фонд імені Ярослава Спічека, створений у 2021 р.

Опис

Цими стипендіями Асоціація прагне підтримати абітурієнток, абітурієнтів, студенток і студентів, які постраждали від війни – тих, хто цього потребує найбільше.

Розмір стипендії

Стипендія покриватиме вартість навчання в Києво-Могилянській академії та/або проживання – приблизно 120 тис. гривень на рік на одну людину. Навчання оплачується на 6 місяців. Якщо за результатами осіннього триместру студент чи студентка набирає хоча б 71 середній бал, Асоціація оплачує наступні 6 місяців навчання. Витрати на проживання покриваються щомісяця.

Кому може призначатися

Критерії відбору:

  • Результати тестування НМТ/ рейтинг за минулий рік (для студентів)
  • Мотиваційний лист
  • Документи, що підтверджують втрати, завдані війною (втрата житла/рідних/статус переселенця).

 

Процес відбору здійснює КМА та Асоціація Випускників Могилянки. 

Дізнатися більше й подати заявку на стипендію.

Грантодавець

Асоціація випускників НаУКМА