Стипендії

Опис

Іменний Фонд (ендавмент) родини Юхименків МБФВ КМА створений з метою підтримки наукової освіти та наукових досліджень у КМА, зокрема, у виконанні стратегічних цілей та операційних завдань Докторської школи імені родини Юхименків у КМА.

Засновниками ендавменту з 2013 року стала родина Івана, Петра та Олександра Юхименків з Канади, пізніше до розбудови Фонду долучились й інші члени родини. Щорічний Конкурс проєктів Фонду проводиться з метою стимулювання науково-дослідної, науково-методичної та організаційної діяльності Докторської школи у виконанні індивідуальних дослідницьких проєктів аспірантів або їхньої участі у виконанні наукових проєктів фундаментальних, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються на кафедрах, заохочення дослідників до проведення досліджень та подальшої наукової та викладацької роботи в КМА, поширення отриманих результатів через публікації та патенти, конференції та стажування.

Розмір стипендії

Розмір стипендії залежить від запропонованого проєкту

Кому може призначатися

Призначається індивідуальним чи груповим дослідницьким проєктам аспірантів (здобувачів ступеню доктора філософії) КМА

Грантодавець

Фонд родини Юхименків

Опис

За Угодою між КМА та Фундацією Лозинських (США), укладеною наприкінці 2018 р., щороку 5 аспірантів КМА (за результатами конкурсу) отримуватимуть стипендії – дослідницькі гранти на проведення власних досліджень та поширення результатів через публікації, участь у конференціях тощо. Серед критеріїв відбору: серйозні наукові здобутки аспірантів (публікації, патенти, виступи на конференціях тощо), активна участь у роботі профільної кафедри та Ради молодих дослідників, успішне освоєння освітньої компоненти підготовки PhD. Конкурс проводитиметься щороку впродовж наступних 3 років. Головною метою конкурсу є стимулювання науково-дослідної роботи молодих науковців КМА та забезпечення належних умов для подальшої наукової та викладацької діяльності.

Розмір стипендії

Розмір стипендії – одна тисяча двісті доларів США (в гривневому еквіваленті), щороку встановлюється 5 таких стипендій

Кому може призначатися

Призначається індивідуальним дослідницьким проєктам аспірантів (здобувачів ступеню доктора філософії) КМА

Грантодавець

Фундація Лозинських

Опис

Об'єднаний Фонд Докторської школи, який адмініструє МБФВ КМА, покликаний сприяти розвитку наукової освіти та наукових досліджень аспірантів і докторантів КМА, зокрема, через відзнаки публікаційної активності, участі в міжнародних конференціях.

Розмір стипендії

Розмір гранту залежить від кількості публікацій, квартилю журналу

Кому може призначатися

Призначається за результатами публікаційної активності аспірантів (здобувачів ступеню доктора філософії) КМА

Грантодавець

Об'єднаний Фонд МБФВ КМА Докторської школи КМА