Органи студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування (ОСС) – це офіційне представництво інтересів студентської спільноти. У Могилянці ОСС нагадують «мінімодель держави»: Студентська колегія – «уряд» Конференція студентів – «парламент» Студентська виборча комісія – аналог Центральної виборчої комісії Старости груп і ради гуртожитків – «місцеве самоврядування» Контрольно-ревізійна комісія Представники студентської спільноти у Вченій раді КМА, вчених радах факультетів й інших загальних органах управління університетом

  Студентська колегія 

СК – виконавчий виборний орган студентського самоврядування, тобто своєрідний «уряд» чи радше проєктний хаб. До складу СК на 1 рік обираються 6 представників – по одному від кожного факультету. Ключові напрямки роботи: 

  • представництво інтересів студентів та захист їхніх прав;
  • допомога у реалізації студентських ініціатив;
  • координація діяльності студентських організацій.

Telegram: t.me/StudNaUKMA 

Instagram: instagram.com/sk_naukma 

    Конференція студентів 

Це вищий представницький орган студентського самоврядування КМА, тобто студпарламент. До складу КС входять до 36-ти делегатів(-ток), які представляють кожний курс кожного факультету. Повноваження КС: 

  • спрямовує стратегію самоврядування; 
  • затверджує Положення про студентське самоврядування; 
  • затверджують бюджет самоврядування; 
  • призначає та відкликає членів деяких інших органів студентського самоврядування. 

Telegram: t.me/studentconferencekma 

 

    Студентська виборча комісія 

СВК – це своєрідний модератор, який організовує чесні, прозорі, демократичні вибори до інших органів студентського самоврядування. 

Telegram: t.me/svk_ukma_news 

 

    Ради гуртожитків 

РГ представляють спільні інтереси мешканців гуртожитків КМА, підтримують комфортні житлові умови, побут, дозвілля та виступають модераторами життя гуртожитків. 

 

    Старости груп 

Староста є координатором і комунікатором групи. Старост обирають на першому курсі в вересні.