Поширені запитання

Усю необхідну інформацію ви можете отримати у відповідних розділах на нашому сайті. Якщо у вас все ще залишаться питання, ви можете звернутися до контактної особи вашої освітньої програми.

Підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів КМА з усіх спеціальностей передбачає денну форму навчання.

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в КМА для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD), зазначено у Додатку 1 до Правил прийому в 2022 році.

Детальний опис та зміст бакалаврських і магістерських освітніх програм КМА можна знайти у відповідних розділах сайту.

Опанування сертифікатних програм є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які надає КМА своїм студентам паралельно з навчанням за обраними спеціальностями. Сертифікатні програми опановуються в межах циклу вибіркових дисциплін та розраховані на кілька років навчання.  Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму, отримує відповідний документ – сертифікат.

Для студентів КМА сертифікатні програми є безкоштовними. Особи, які не навчаються в КМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі.

Інформацію про перелік та зміст сертифікатних програм КМА дивись тут.

Вартість одного року навчання в КМА за Договором про надання освітніх послуг для вступників  2022 року можна дізнатись тут (бакалаври і магістри). Вартість навчання зазначена для кожної з освітніх програм.

Також для оплати доступні декілька варіантів: можна платити щороку (влітку), щосеместра (влітку і взимку) або ж одноразово (заплатити одразу за всі роки навчання) – обирай, як тобі зручніше.

Згідно з чинним законодавством, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право на повторний вступ (зокрема й до КМА) для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим освітнім ступенем, за умови дотримання Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо:

 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законодавством;
 • мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати в КМА освітній ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Детальну інформацію про стипендійне забезпечення студентів та аспірантів КМА дивись тут.

Переведення на навчання здійснюється відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів КМА».

Переведення здійснюється під час канікул і за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу за відповідним освітнім ступенем, курсом та спеціальністю. Переведення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

Для того, щоб з’ясувати можливість переведення, студент має звернутися до  Приймальної комісії КМА vstup@ukma.edu.ua з академічною довідкою, що містить перелік дисциплін, прослуханих під час навчання у своєму ВНЗ.

Особа, яка була відрахована з КМА або іншого вищого навчального закладу, може поновитися на навчання до КМА відповідно до  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів КМА».

Поновлення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

По детальну інформацію щодо процедури поновлення на навчання слід звертатися до деканатів відповідних факультетів КМА.

Особи, які вже отримали ступінь бакалавра або магістра за кошти державного бюджету, можуть повторно вступити на навчання за тим самим ступенем за кошти фізичних  або юридичних осіб на загальних підставах. Якщо особа отримала певний ступінь освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, то вона може отримати цей ступінь вдруге за кошти державного бюджету. Вікових обмежень для вступників не існує.

КМА має 4 гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам.

Гуртожитки КМА розташовані за такими адресами:

1) Харківське шосе, 17
2) Вул. Марини Цвєтаєвої, 14-Б
3) Вул. Дж. Маккейна, 31-А
4) Смт Ворзель, вул. Кленова, 6-А

Студенти першого року навчання бакалаврських програм поселяються в гуртожитках, розташованих у Києві.

Інформацію про терміни та умови поселення вступників, зарахованих до університету, дивись на сайті КМА.

Детальніша інформація про гуртожитки

Студенти КМА мають змогу отримати дворічну військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету оборони України імені  Івана Черняховського, а також на базі Національної академії Служби безпеки України.

Вступ до КМА після закінчення коледжу відбувається на перший рік навчання на загальних підставах (за результатами ЗНО).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КМА. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви і документи подаються абітурієнтом до приймальної комісії КМА тільки особисто.

Медична довідка не входить до переліку документів, які потрібні для вступу на навчання. Особи, зараховані до складу студентів КМА, подають її в деканат свого факультету не пізніше 1 жовтня.

Дізнатися про матеріально-технічний стан КМА можна тут.

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в КМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра дивитись тут.

Перелік таких спеціальностей визначено у Додатку 2 до Правил прийому в 2022 році.

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра становить 3 роки 10 місяців.

Для вступу на навчання в КМА для здобуття оствітнього ступеня бакалавр потрібно взяти участь в національному мультипредментному тесті (НМТ) цього року, або подати сертифікати ЗНО 2019-2021 років з дисциплін, які були необхідні для вступу на обрану спеціальність у відповідні роки.

Повний перелік конкурсних предметів, вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу визначено в Додатку 3 до Правил прийому в 2022 році.

Згідно з Правилами прийому до КМА у 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

На місця державного замовлення у 2022 р. абітурієнт може подати до п’яти заяв на п’ять спеціальностей і до двадцяти заяв на участь у конкурсному відборі на навчання коштом фізичних та/або юридичних осіб.

- з 01 липня – Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

з 29 липня до 23 серпня до 18:00 – Прийом заяв і документів від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту або результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років

Вступники бакалаврських освітніх програм подають заяви в електронній формі, яку заповнюють у режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua .

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має зазначити:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного свідоцтва, обчислений за 12-бальною шкалою.

Крім того, вступник має завантажити:

 • скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;

скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

Прийом паперових заяв і документів здійснюється у Приймальній комісії НаУКМА у таких випадках:

 • якщо абітурієнт має право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому;
 • за наявності у документах вступника розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві;
 • у разі подання вступником іноземного документа про освіту;
 • у разі подання вступником документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженою довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Заява у паперовій формі подається вступником особисто.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • 2 копії документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • за наявності – копії документів, які підтверджують право вступника на основі повної загальної середньої освіти на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів відповідно до цих розділу VIII Правил прийому до КМА у 2022 році;
 • згоду на обробку персональних даних. 

Детальну інформацію щодо спеціальніх умов вступу на навчання до КМА див. у розділі VIII Правил прийому до КМА в 2022 році.

29 липня – 08 серпня

Прийом заяв і документів від вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди в КМА (для осіб, зазначених в п.п.2-7 розділу VIII Правил прийому)

 

09 серпня – 16 серпня

Проведення індивідуальних усних співбесід (для осіб, зазначених в п.п.2-7 розділу VIII Правил прийому)

 

до 12:00 17 серпня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

 

до 10:00 20 серпня

Виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

 

до 15:00 22 серпня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

Порядок розрахунку конкурсного бала абітурієнтів бакалаврських освітніх програм див. у підрозділі 7.1 Правил прийому до КМА у 2022 році.

29 серпня

Оприлюднення списку рекомендованих здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету

29 серпня – 02 вересня

до 18:00

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

05 вересня

    Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

29 серпня – 09 вересня

до 18:00

Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подача оригіналів документів)

10 вересня 15:00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Абітурієнти КМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії КМА:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал);
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
 • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Абітурієнти КМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії КМА: 

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами. 

 

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія КМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.

до 19 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які були зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Правил прийому)

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.