035. Філологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра літературознавства
Бакалавр
Освітня програма: Мова, література, компаративістика

ОП «Мова, література, компаративістика» готує фахівців, які здатні створювати, аналізувати, оцінювати, редагувати та коректувати, перекладати різножанрові та різностильові тексти українською (англійською) мовами; працювати у державних установах, засобах масової інформації, зокрема і пов’язаних із PR-технологіями, видавничій галузі, установах культури, у національних і міжнародних гуманітарних проєктах, мистецьких і культурних центрах, фондах, творчих спілках, музеях, консультативних відділах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів тощо. ОП готує випускника до професійної діяльності у науковій, видавничій, культурно-освітній, рекламній чи управлінській галузях. Перелік посад, які може обіймати бакалавр філології зі спеціалізації «035.01 Філологія (Українська мова та література)» згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, є досить широким і таким, що постійно оновлюється і розширюється. 

Останнім роки в Україні (а тепер це лише посилиться) виник попит на якісну гуманітарну продукцію, що сприяло виникненню культурно-освітніх, медійних, наукових, видавничих проєктів (Культурний проєкт, «Книгарня «Є», «Літосвіта», «Нобелітет», Мистецький арсенал, Книжковий Арсенал, Барабука, Український інститут книги, Український інститут тощо), що потребують фахівців-філологів із широкою гуманітарною підготовкою. Філологія як складова гуманітаристики у час серйозних загроз українській національно-культурній ідентичності є в авангарді просування національних і демократичних цінностей. 

Окрім зазначеного, випускники освітньої програми реалізовують себе в художній творчості, зокрема в літературі для дітей, продовжуючи справу С.С. Іванюка, викладача і письменника, засновника в КМА курсу «Основи літературної творчості», у рамках якого дебютували сьогоднішні літератори (Б. Матіяш, Д. Матіяш, М. Лаюк, Ю. Стахівська, М. Лелик, М. Артеменко, В. Вздульська, З. Жук, О Купріян, А. Левкова, Г. Ткачук, Н. Ясиновська, О. Українець) та перекладачі (С. Рябчук, Р. Свято, Н.Валевська, О.Любенко, Я.Стріха, О.Українець, К.Дудка).  

На формування ОП «Мова, література, компаративістика» впливає багаторічна і плідна наукова, освітня, інформаційна та кадрова співпраця як із академічними інститутами НАН України: Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка, Інститутом української мови та Інститутом мовознавства імені О.І. Потебні, так і з українськими видавництвами («Смолоскип», «Темпора», «Дух і літера», «Комора», «Кліо», «Видавництво Старого Лева» тощо). Гармонійне поєднання науки і практики в навчальному процесі відбувається під час виконання письмових робіт наукового і творчого характеру в рамках усіх нормативних і вибіркових дисциплін. Важливим фактором поєднання навчання і дослідження є публікація студентських доробків у виданнях кафедр, зокрема у збірниках «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство», «Мова: класичне-модерне-постмодерне». 

53
бюджетних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту

Переваги

До викладання залучені знані в Україні та за її межами літературознавці й мовознавці, які формують український гуманітарний простір

Підготовка фахівців із широкою гуманітарною компетенцією, який не тільки знає українську мову та літературу, а й бачить і «читає» їх в європейському та світовому контексті

Можливість продовження навчання за програмами магістерського рівня як у межах своєї спеціальності, так і за іншими програмами

Програми міжнародної академічної мобільності, можливість зарахування результатів навчання, отриманих у партнерських університетах

Студентоцентрований підхід до організації навчального процесу

У навчальний план впроваджені англомовні дисципліни

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
178.4
на бюджет
166.7
на контракт

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Пелешенко Наталія Іванівна

Координатор набору