035. Філологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра літературознавства
Бакалавр
Освітня програма: Мова, література, компаративістика

ОП «Мова, література, компаративістика» готує фахівців, які здатні створювати, аналізувати, оцінювати, редагувати та коректувати, перекладати різножанрові та різностильові тексти українською та англійською мовами; працювати у державних установах, засобах масової інформації, зокрема і пов’язаних із PR-технологіями, видавничій галузі, установах культури, у національних і міжнародних гуманітарних проєктах, мистецьких і культурних центрах, фондах, творчих спілках, музеях, консультативних відділах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів тощо. ОП готує випускника до професійної діяльності у науковій, видавничій, культурно-освітній, рекламній чи управлінській галузях. Перелік посад, які може обіймати бакалавр філології зі спеціалізації «035.01 Філологія (Українська мова та література)» згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, є досить широким і таким, що постійно оновлюється і розширюється. 

За останні роки в Україні суттєво зріс попит на якісну гуманітарну продукцію, що сприяло виникненню культурно-освітніх, медійних, наукових, видавничих проєктів (Культурний проєкт, «Книгарня «Є», «Літосвіта», «Нобелітет», Мистецький арсенал, Книжковий Арсенал, Барабука, Український інститут книги, Український інститут тощо), що потребують фахівців-філологів із широкою гуманітарною підготовкою. Філологія як складова гуманітаристики у час серйозних загроз українській національно-культурній ідентичності є в авангарді просування національних і демократичних цінностей. 

Окрім зазначеного, випускники освітньої програми реалізовують себе в художній творчості, зокрема в літературі для дітей, продовжуючи справу С.С. Іванюка, викладача і письменника, засновника в КМА курсу «Основи літературної творчості», у рамках якого дебютували сьогоднішні літератори (Б. Матіяш, Д. Матіяш, М. Лаюк, Ю. Стахівська, М. Лелик, М. Артеменко, В. Вздульська, З. Жук, О. Купріян, А. Левкова, Г. Ткачук, Н. Ясиновська, О. Українець) та перекладачі (С. Рябчук, Р. Свято, Н.Валевська, О.Любенко, Я.Стріха, О.Українець, К.Дудка).  

На формування ОП «Мова, література, компаративістика» впливає багаторічна і плідна наукова, освітня, інформаційна та кадрова співпраця як із академічними інститутами НАН України — Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка, Інститутом української мови та Інститутом мовознавства імені О.І. Потебні, так і з українськими видавництвами — «Смолоскип», «Темпора», «Дух і літера», «Комора», «Кліо», «Видавництво Старого Лева» та інш. Гармонійне поєднання науки і практики в навчальному процесі відбувається під час виконання письмових робіт наукового і творчого характеру в рамках усіх нормативних і вибіркових дисциплін. Важливим фактором поєднання навчання і дослідження є публікація студентських доробків у виданнях кафедр, зокрема у збірниках «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство», «Мова: класичне-модерне-постмодерне». 

53
бюджетних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту

Переваги

До викладання залучені знані в Україні та за її межами літературознавці й мовознавці, які формують український гуманітарний простір

Студентоцентрований підхід до організації навчального процесу

Можливість продовження навчання за програмами магістерського рівня як у межах своєї спеціальності, так і за іншими програмами

Програми міжнародної академічної мобільності, можливість зарахування результатів навчання, отриманих у партнерських університетах

У навчальний план впроваджені англомовні дисципліни

Підготовка фахівців із широкою гуманітарною компетенцією, які не тільки знають українську мову та літературу, а й бачать і «читають» їх у європейському та світовому контекстах

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
178.4
на бюджет
166.7
на контракт

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Пелешенко Наталія Іванівна

Координатор набору