035. Філологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра літературознавства
Магістр
Освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика

Випускник ОНП, озброєний найновішою інформацією з цієї галузі гуманітарного знання, критично мислить та володіє іноземними мовами, підготовлений для роботи в науковій, літературно-видавничій, медійній, культурно-менеджерській та культурно-просвітницькій, рекламній, управлінській галузях, може працювати зі словом в усіх його науково-пізнавальних та образно-естетичних якостях (літературне та наукове редагування, рецензування, популяризація, критична рефлексія, переклад, аналіз, оцінювання текстів, консультування, управління тощо).  

Магістр філології зі спеціалізації «035.01 Філологія (Українська мова та література)» може обіймати посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-2010: 

 • 2444.1 —– науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклад); 
 • 2444.1 — філолог-дослідник; 
 • 2444.1 — науковий співробітник-консультант; 
 • 2444.2 — філолог, лінгвіст, перекладач та усний перекладач; 
 • 2444.2 — редактор-перекладач; 
 • 2451 — професіонал у галузі літературної творчості; 
 • 2451 — професіонал у галузі літературознавства; 
 • 2451.1 — літературознавець; 
 • 2451.2 — письменник, редактор та журналіст; 
 • 2451.2 — оглядач; 
 • 2451.2 — літературний співробітник; 
 • 2451.2 —редактор літературний; 
 • 2451.2 — редактор художній; 
 • 2451.2 — редактор мультимедійних засобів масової інформації; 
 • 2455.2 — редактор фільмів 
 • 1492 — менеджер (управитель) у видавничій діяльності; 
 • 1492 — менеджер (управитель) у сфері культури, відпочинку та спорту; 

 

Від свого заснування в 1996 році ОНП з літературознавства була науковоцентричною. Постійному підвищенню рівня літературознавчої освіти у КМА сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями. Свідченням цього є участь і проведення наукових семінарів і конференцій, видання фахових наукових збірників «Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки» (з 1996 р.) та «Магістеріум: Літературознавчі студії» (з 1999 р.), а з 2018 р. — «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство», з 2012 р. — «Kyiv-Mohyla Humanity Journal», який індексується у науковометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection, тематичних колективних монографій. Цьому сприяє багаторічна і плідна наукова, освітня, інформаційна та кадрова співпраця з Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України і з іншими науковими центрами в Україні та за її межами. 

Наше сьогодення в умовах війни породжує збільшення попиту на гуманітаристику, що спонукає наших студентів і випускників реалізовувати себе в написанні власних наукових, літературно-критичних, публіцистичних, художніх текстів, веденні літературних і культурно-просвітницьких блогів, створенні подкастів і різних гуманітарних проєктів, перекладі і редагуванні художньої й наукової класики, творів сучасних літераторів, гуманітаріїв, аналітиків, політиків тощо.  

10
бюджетних місць
2
контрактних місць
30 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Студентоцентрований підхід до організації навчального процесу

Сучасні практики гуманітарної освіти, зв’язок навчальної, дослідницької та професійної діяльності

Можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію завдяки вибірковим дисциплінам з огляду на фахові зацікавлення

Формування соціальних умінь і навичок (soft skills)

Англомовні дисципліни

Програми міжнародної академічної мобільності, можливість зарахування результатів навчання, отриманих у партнерських університетах

До викладання залучені знані в Україні та за її межами науковці, які формують український літературознавчий простір

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
180.5
на бюджет
158.9
на контракт

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Пелешенко Наталія Іванівна

Координатор набору