102. Хімія

Факультет природничих наук
Кафедра хімії
Бакалавр
Освітня програма: Хімія

Освітня програма зорієнтована на цілеспрямоване структуроване навчання з одночасним стимулюванням самостійної та практичної дослідницької діяльності. Її структурно-логічна побудова підтримує фахову активність здобувачів освіти та стимулює їхнє прагнення до нових знань, відкритості, до комунікації і взаємодії в рамках вітчизняної і міжнародної академічної спільноти. Основним принципом програми стало забезпечення високого рівня фахових знань і формування дослідницької культури, що відповідає світовим та європейським академічним стандартам. Кафедра хімії співпрацює з відомими університетами Польщі, Франції та США.

Хімія нас оточує скрізь – щодня ми маємо справу із сотнями тисяч хімічних сполук, створених природою чи людиною. Завдання хімії полягає у вивченні цих речовин, їх структури та властивостей, напрямів їх застосування, впливу на людину і навколишнє середовище. Головними напрямками діяльності хіміка в Національному Університеті «Києво-Могилянська Академія» є:

  • фундаментальні та прикладні дослідження в галузі мембранних процесів та технологій, таких як зворотній осмос, ультрафільтрація, мікрофільтрація та мембранна дистиляція, які є невід’ємною частиною технологій водоочищення та водопідготовки, розділення та фракціонування речовин різної природи;
  • розроблення методів створення нових типів функціональних матеріалів та носіїв лікарських препаратів пролонгованої чи адресної дії для медицини та фармації;
  • створення нових наноемульсій для косметології та медицини;
  • розроблення бактерицидних, сенсорних, заряджених, протон провідних систем для біотехнології і мембранних процесів розділення та водопідготовки;
  • розроблення нових антибактеріальних речовин та препаратів на основі нанокомпозитних матеріалів;
  • створення нових сенсорних та ферментних речовин та матеріалів. 

 

За час існування програми було випущено більше ніж 500 бакалаврів та магістрів, 80% з яких працюють за фахом. Наші випускники працюють в таких відомих компаніях як «Фармак», «Укроргсинтез», «Дарниця», Procter&Gamble, науково-дослідних інститутах НАН України, займаються маркетингом хімічної продукції та підприємницькою діяльністю у галузі хімії, науково-консультаційних компаніях, а також продовжують навчання на другому (магістерському) та третьому (PhD) рівні вищої освіти. Значна частина студентів продовжує навчання на магістерських та PhD як в Україні, так і програмах ЄС.

28
бюджетних місць
6
контрактних місць
23.1 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти як в Україні, так і за кордоном

Отримання основних практичних навичок і умінь у хімічних лабораторіях Університету, науково-дослідних інститутів та підприємств хімічного та фармацевтичного спрямування

Широкий спектр вибіркових дисциплін, що дають можливість сформувати власну траєкторію навчання

Застосування принципу Liberal Arts Education, що зумовлює водночас гуманістичне спрямування змісту Програми, а також можливість опанування певних загальних знань та розвиток інтелектуальних здібностей

Можливість брати участь у програмах академічної мобільності

Інтеграція наукової, освітньої та практичної діяльності з метою підвищення якості навчання

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
177.2
на бюджет
121.4
на контракт

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Мурланова Тетяна Василівна

Координатор набору