102. Хімія

Факультет природничих наук
Кафедра хімії
Бакалавр
Освітня програма: Хімія

Освітня програма орієнтована на цілеспрямоване структуроване навчання з одночасним стимулюванням самостійної та практичної дослідницької діяльності. Її структурно-логічна побудова підтримує фахову активність здобувачів освіти та стимулює їхнє прагнення до нових знань, відкритості, до комунікації і взаємодії в рамках вітчизняної і міжнародної академічної спільнот. Основним принципом програми є забезпечення високого рівня фахових знань і формування дослідницької культури, що відповідає світовим та європейським академічним стандартам. Кафедра хімії співпрацює з відомими університетами Польщі, Франції та США.

Хімія всюди довкола нас: щодня ми маємо справу із сотнями тисяч хімічних сполук, створених природою чи людиною. Завдання хімії полягає у вивченні цих речовин, їх структури та властивостей, напрямів їх застосування, впливу на людину і навколишнє середовище. Головні напрямки діяльності хіміка в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»:

  • фундаментальні та прикладні дослідження в галузі мембранних процесів та технологій (зворотній осмос, ультрафільтрація, мікрофільтрація та мембранна дистиляція), які є невід’ємною частиною технологій водоочищення та водопідготовки, розділення та фракціонування речовин різної природи;
  • розроблення методів створення нових типів функціональних матеріалів та носіїв лікарських препаратів пролонгованої чи адресної дії для медицини та фармації;
  • створення нових наноемульсій для косметології та медицини;
  • розроблення бактерицидних, сенсорних, заряджених, протонпровідних систем для біотехнології і мембранних процесів розділення та водопідготовки;
  • розроблення нових антибактеріальних речовин та препаратів на основі нанокомпозитних матеріалів;
  • створення нових сенсорних та ферментних речовин та матеріалів. 

 

За час існування програми випущено понад 500 бакалаврів та магістрів, 80% з яких працюють за фахом. Наші випускники працюють у таких відомих компаніях як «Фармак», «Укроргсинтез», «Дарниця», Procter&Gamble, науково-дослідних інститутах НАН України, займаються маркетингом хімічної продукції та підприємницькою діяльністю в галузі хімії, науково-консультаційних компаніях. Також значна частина студентів продовжує навчання на другому (магістерському) та третьому (PhD) рівнях вищої освіти як в Україні, так і в країнах ЄС.

28
бюджетних місць
6
контрактних місць
23.1 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти як в Україні, так і за кордоном

Можливість брати участь у програмах академічної мобільності

Набуття основних практичних навичок та умінь у хімічних лабораторіях КМА, науково-дослідних інститутів та підприємств хімічного та фармацевтичного спрямування

Втілення принципу Liberal Arts Education: поєднання гуманістичного спрямування змісту програми, можливості опанування загальних знань та розвитку інтелектуальних здібностей

Інтеграція наукової, освітньої та практичної діяльності з метою підвищення якості навчання

Широкий спектр вибіркових дисциплін, що надають можливість сформувати власну траєкторію навчання

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
177.2
на бюджет
121.4
на контракт

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Мурланова Тетяна Василівна

Координатор набору