113. Прикладна математика

Факультет інформатики
Кафедра математики
Аспірантура
Освітня програма: Прикладна математика

Програму спрямовано на підготовку фахівців з прикладної математики, що зможуть ефективно проводити наукові дослідження, співпрацювати з науковою спільнотою, здійснювати науково-математичні дослідження. 

Зміст освітньо-наукової спрямовано на надання кожному аспіранту відповідної освітньої підтримки у проведенні наукового дослідження, зокрема, у навальному плані є низка дисциплін, що відповідають тематиці кожного аспіранта і допомагають розкрити науковий потенціал PHD-студента чи студентки: «Аспірантський дослідницький семінар», «Розробка дисертаційного проєкту» тощо. 

Особливістю навчального процесу є формування гнучкого індивідуального плану підготовки кожного аспіранта з урахуванням його наукових інтересів, чому сприяє суттєвий відсоток вибіркових дисциплін, можливість прослуховування аспірантами окремих дисциплін в одному з західних університетів-партнерів. 

Вибіркові дисципліни, що пропонуються кафедрою відповідають різним напрямкам прикладної математики і можуть бути використані на стику різних математичних наук, чим сприяють розвитку наукових напрямків. Наприклад, нині у світі активно розвивається напрямок застосування криптографії для захисту моделей машинного навчання, для цього корисними будуть вибіркові дисципліни «Ймовірносні графічні моделі» і «Математичні основи криптографії» для аспірантів, що працюють в напрямках: оптимізаційні методи машинного навчання, задачі регулізації, прикладна алгебра, теорія керування тощо. Крім того, якщо аспірант кафедри розуміє, що йому не вистачає знань з певного предмету, він може або вибрати дисципліну магістерської програми, або вільно відвідувати лекції з дисципліни, що викладає кафедра, яка його/її цікавить. 

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Прикладна математика»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

1
бюджетних місць
12
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Широкий вибір можливих напрямків досліджень

Співпраця з провідними українськими IT-компаніями

Регулярна участь кафедри математики у співорганізації наукових заходів: конференцій, в тому числі міжнародних, семінарів тощо

Можливість навчання в іноземних університетах за програмами мобільності

Регулярна участь аспірантів і викладачів програми у наукових заходах

Наукова співпраця з провідними університетами України і світу

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору