091. Біологія

Факультет природничих наук
Кафедра біології
Бакалавр
Освітня програма: Біологія та біотехнологія

Метою освітньої програми є формування висококваліфікованих фахівців з біології та біотехнології рівня бакалавра, конкурентоспроможних на світовому рівні та здатних застосовувати закони та методи біології для вирішення завдань, що виникають під час фахової або освітньої діяльності у закладах виробництва, науково-дослідних установах та закладах.

Випускники програми можуть продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні освіти як за спеціальністю «Біологія», так і за будь-якою іншою спеціальністю завдяки передбаченій у КМА можливості перехресного вступу, а також можуть працювати в науково-дослідних закладах, закладах освіти, на виробництві, у сервісних установах відповідно до здобутого фаху.

За чотири роки навчання студенти мають змогу досягти всіх результатів навчання, передбачених державним стандартом для спеціальності «Біологія». Крім того, програма передбачає формування деяких специфічних навичок, які є суттєвими для формування фахівців сучасного рівня і які роблять наших випускників успішними в майбутній діяльності:

  • уміння правильно оцінювати актуальність розвитку окремих наукових напрямків і активна участь у них;
  • виявлення активної позиції у визначенні напрямків фахової діяльності з огляду на здобуті фахові компетентності;
  • вільне володіння англійською мовою щодо спеціального контенту для усного спілкування та написання наукових текстів.

 

Дисципліни, які вивчають студенти, поділяються на нормативні (обов’язкові для вивчення) та вибіркові. Вибіркові дисципліни студенти обирають на кожному з чотирьох років навчання, формуючи свої індивідуальні навчальні плани.

Вибіркові дисципліни є варіативною частиною плану і можуть належати до одного з двох типів. Перший — професійно-орієнтовані дисципліни, які викладаються кафедрою біології. Другий — дисципліни вільного вибору, які читають на інших кафедрах нашого університету або на сертифікатних програмах. Вони можуть стосуватися будь-якої галузі знань і не обов’язково мають бути пов’язані зі спеціальністю, яку вивчає студент.

До того ж кожен студент має право на академічну мобільність і неформальну освіту. Це означає, що він може обрати курс для опанування в будь-якому іншому навчальному закладі (наприклад, за кордоном), а може прослухати бажаний курс онлайн, реалізуючи своє право на неформальну освіту.

У межах програми значну увагу приділено формуванню соціальних навичок. Вони формуються в процесі проведення семінарських та лабораторних занять, виїзних практик, під час дослідницької практики, яка проводиться за межами звичного колективу і для успішного проходження якої наявність соціальних навичок та готовність їх розвивати є критичною умовою.

39
бюджетних місць
30 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість проходити дослідницьку та дипломну практику в профільних установах поза межами України 

Індивідуальний підхід до здобувачів освіти в процесі навчання

Можливість використовувати елементи мобільної та неформальної освіти для побудови індивідуальної траєкторії навчання

Велика частка практичних занять в освітніх компонентах фахової спрямованості

Залучення до викладання фахівців-практиків з науково-дослідних установ та установ з прикладної біології

Дослідницька і дипломна практика у провідних науково-дослідних закладах України

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
176.46
на бюджет
129.5
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Нормативні дисципліни
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Антонюк Максим Зиновійович

Координатор набору