091. Біологія

Факультет природничих наук
Кафедра біології
Бакалавр
Освітня програма: Біологія та біотехнологія

Метою освітньої програми є формування висококваліфікованого фахівця з біології та біотехнології рівня бакалавра, конкурентоспроможного на світовому рівні та здатного застосовувати закони та методи біології для вирішення завдань, що виникають під час фахової або освітньої діяльності у закладах виробництва, науково-дослідних установах та закладах.

Випускники нашої програми можуть продовжувати своє навчання на другому (магістерському) рівні освіти як за спеціальністю біологія, так і за будь-якою іншою спеціальністю. Адже в КМА є можливість перехресного вступу на програму з іншої спеціальності. А можна почати працювати в науково-дослідних закладах, закладах освіти, виробництві, сервісних установах згідно здобутого фаху.

За чотири роки навчання студенти мають можливість досягти всіх результатів навчання, передбачених державним стандартом для спеціальності «Біологія». До того ж, в нашій програмі формуються деякі, специфічні саме для неї, результати навчання, які ми вважаємо дуже суттєвими для формування фахівця сучасного рівня і які, на наш погляд, роблять наших випускників успішними в майбутній діяльності: «Вміти правильно оцінювати актуальність розвитку окремих наукових напрямків і брати в них участь», «Проявляти активну позицію у визначенні напрямків фахової діяльності, спираючись на здобуті фахові компетентності», «Вільно володіти англійською мовою щодо спеціального контенту для усного спілкування та написання наукових текстів».

Дисципліни, які вивчають студенти, поділяються на нормативні – обов’язкові для вивчення, та вибіркові. Вибіркові дисципліни студенти обирають, формуючи свої індивідуальні навчальні плани, адже студент на кожному з чотирьох років навчання складає власний план навчання.

Вибіркові дисципліни є варіативною частиною плану і складаються з двох частин. Перша – професійно-орієнтовані дисципліни, які викладаються кафедрою біології. Друга частина – дисципліни вільного вибору, складається з таких, що читаються на будь-яких інших кафедрах нашого університету, на сертифікатних програмах. Вони можуть представляти будь-яку галузь знань і зовсім не мають бути прив’язані до спеціальності, яку вивчає студент.

До того ж, кожен студент має право на академічну мобільність і неформальну освіту. Це означає, що він може обрати курс для опанування в будь-якому іншому навчальному закладі (студенти такі заклади обирають переважно за кордоном), це академічна мобільність. А можуть знайти бажаний курс он-лайн і прослухати його, реалізуючи своє право на неформальну освіту.

На програмі величезну увагу приділяють формуванню соціальних навичок. Вони формуються під час проведення семінарських та лабораторних занять, проведення виїзних практик, під час дослідницької практики, яка проводиться за межами звичного колективу і для успішного проходження якої наявність соціальних навичок та готовність їх розвивати є критичною умовою.

39
бюджетних місць
30 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Залучення до викладання фахівців-практиків з науково-дослідних установ та установ з прикладної біології

Індивідуальний підхід до здобувачів освіти в процесі навчання

Можливість використовувати елементи мобільної та неформальної освіти для побудови індивідуальної траєкторії навчання

Можливість проходити дослідницьку та дипломну практики у профільних установах поза межами України

Велика частка практичних занять в освітніх компонентах фахової спрямованості

Дослідницька і дипломна практика у провідних науково-дослідних закладах України

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
176.46
на бюджет
129.5
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Нормативні дисципліни
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Антонюк Максим Зиновійович

Координатор набору