091. Біологія

Факультет природничих наук
Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем
Магістр
Освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем забезпечує належну підготовку компетентних спеціалістів з лабораторної діагностики і належного дотримання стандартів якості та компетентності.  

Процес навчання спрямований не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатну програму за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

Належна мовна підготовка, що реалізується у КМА, уможливлює широке використання в навчальному процесі оригінальних наукових джерел світового стандарту. 

Випускник програми володіє такими компетентностями, як сучасні методи лабораторної діагностики біологічних систем, обізнаність щодо сучасних даних про основні дослідження у галузі медико-біологічних наук, розуміння головних принципів метаболізму біологічних сполук та його порушень як основи розвитку патологічних процесів в організмі, уміння здійснювати інтерпретацію експериментальних даних та їх оцінку для отримання практичних висновків. 

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем є асоційованим членом Міжнародної школи технічного законодавства та управління якістю (ISTL) і здатна випускати магістрів за спеціальністю 091 Біологія з освітньо-науковою програмою «Лабораторна діагностика біологічних систем» із кваліфікацією біолога, магістра лабораторної діагностики, які також отримують додатковий кваліфікаційний сертифікат внутрішнього аудитора з систем управління якістю за ISO 17025 та ISO 15189. 

Після отримання диплома магістри можуть працювати на таких посадах: молодший науковий співробітник, інженер-лаборант або старший лаборант (у науково-дослідних установах); асистент або викладач (у вищих навчальних закладах); спеціаліст (на підприємствах, фірмах або аналітичних лабораторіях); спеціаліст (у відділеннях допоміжних репродуктивних технологій, онкогематології, ембріології, пренатальної діагностики); лікар-лаборант (у медичних установах). 

Зі студентами працюють висококваліфіковані професори кафедри лабораторної діагностики біологічних систем КМА у тісній співпраці з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Національним науковим центром радіаційної медицини НАМН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Клінікою репродуктивної медицини «Надія», Клінікою генетики репродукції «Вікторія», Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

10
бюджетних місць
5
контрактних місць
26 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Співпраця із провідними українськими установами медико-біологічного профілю із можливістю виконання дипломних робіт та подальшого працевлаштування

Сучасне оснащення лабораторій кафедри для належної підготовки спеціалістів до роботи в установах із впровадженими системами менеджменту якості

Практичні заняття та науково-дослідна практика на базі наукових та комерційних установ, що здійснюють діяльність у сфері біології, медицини, біотехнології

Викладання частини дисциплін англійською

Спільні наукові проєкти з українськими та іноземними науковцями за вітчизняними та міжнародними грантами

Викладання провідними спеціалістами м. Києва у галузі лабораторної діагностики біологічних систем

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
130.0
на бюджет
120.0
на контракт

Навчальний план

Вибіркові дисципліни

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Білько Надія Михайлівна

Координатор набору