229. Громадське здоров’я

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Школа охорони здоров’я
Магістр
Освітня програма: Громадське здоров’я

Cайт Школи охорони здоров’я:

https://sph.ukma.edu.ua/

Сторінки в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/SPHNaUKMAhttps://www.instagram.com/sphnaukma/

Освітньо-наукова програма «Громадське здоров’я» – ґрунтовна програма для випускників першого (бакалаврського) та/або другого магістерського чи прирівняного до нього рівнів вищої освіти без обмеження спеціальності, які мають чітку мотивацію до роботи в царині громадського здоров’я, та мають необхідні якості для виконання навчальної програми. 

Освітня програма розроблена на основі компетенцій фахівців громадського здоров’я Асоціації учбових закладів громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), аналізу програм із громадського здоров’я авторитетних університетів світу та за консультативної підтримки команди проекту Еразмус + «Розбудова академічного потенціалу з глобального здоров’я у регіонах Східної Європи і Центральної Азії» (BACE).  

Освітні компоненти програми ґрунтуються на визначальних принципах і підходах до комплексного моніторингу та оцінок стану здоров’я населення, захисту та промоції здоров’я, моніторингу загроз для громадського здоров’я; науковообґрунтованих програмах збереження здоров’я населення як складової державної політики на національному, регіональному рівнях та рівні окремих громад. 

Програма поглиблює знання в напрямах зацікавленості студента: протягом другого року навчання здобувачі вищої освіти, крім нормативних дисциплін, можуть прослухати низку вибіркових дисциплін із будь-якого спрямування, а також дисципліни вільного вибору. Крім того, в процесі навчання на програмі студенти мають підготувати магістерську тезу, яка є самостійним дослідженням проблемного питання сфери громадського здоров’я. Орієнтацією програми є прикладна та дослідницька діяльність. 

Програма передбачає високу інтенсивність навчання та занурення студента в навчальний процес. Вона вимагає від студента вміння визначати власну стратегію навчання, працювати в умовах невизначеності, виявляти ініціативу в процесі власного навчання.  

Метою програми є підготовка фахівців до самостійної практичної та наукової діяльності, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі громадського здоров’я через набуття загальних і спеціальних компетентностей з організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проектної, науково-дослідної діяльності. 

Особливостями програми є поєднання української та англійської мов викладання, а також залучення до викладання як штатних викладачів Школи охорони здоров’я, так і зовнішніх спеціалістів, які працюють у галузі, провідних експертів і експерток сфери громадського здоров’я. Крім того, програма тісно співпрацює з практиками сфери громадського здоров’я (фахівцями Центру громадського здоров’я МОЗ України, міжнародних та неурядових організацій), що надає можливість випускникам бути якісно підготовленими для початку кар’єри в приватному, недержавному чи урядовому секторі сфери громадського здоров’я. 

Випускники магістерської програми можуть продовжити навчання на докторській програмі з менеджменту в охороні здоров’я в КМА.

15
контрактних місць
35 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Залучення до викладання провідних практиків системи охорони здоров’я, а також громадського здоров’я

Тісна співпраця з Центром громадського здоров’я МОЗ України

Всебічна підготовка випускників для початку кар’єри у сфері громадського здоров’я

Залучення студентів до наукової, викладацької та практичної діяльності за майбутнім фахом

Можливість поєднувати роботу та навчання (навчальний процес відбувається з п’ятниці по неділю)

Залучення до викладання спеціалістів з міжнародних організацій (Світовий банк, ВООЗ, ЮНІСЕФ тощо)

Розроблена на основі компетенцій фахівців громадського здоров'я Асоціації учбових закладів громадського здоров'я в Європейському регіоні (ASPHER) та за консультативної підтримки команди проекту Еразмус + «Розбудова академічного потенціалу з глобального здоров’я у регіонах Східної Європи і Центральної Азії» (BACE)

Практика в міжнародних проєктах, недержавних організаціях чи урядових структурах сфери охорони здоров’я

Можливість участі в програмах міжнародної мобільності

Залучення студентів до наукової та проєктної роботи кафедри

Підготовка крос-галузевих фахівців, здатних до системного та креативного мислення

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
0.0
на контракт

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Юрочко Тетяна Петрівна

Координатор набору