231. Соціальна робота

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця
Бакалавр
Освітня програма: Соціальна робота

Мета програми — підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі соціальної роботи, здатних аналізувати соціально-економічний стан різних груп населення, механізми реалізації соціальної політики; проводити оцінку потреб, соціальний супровід та розв’язувати інші завдання професійної діяльності; застосовувати теорії та методи соціальної роботи у процесі роботи як в українському, так і в міжнародному контекстах.

Унікальність програми полягає у всебічній підготовці здобувачів до професійної діяльності в різних організаційних і культуральних контекстах СР з поєднанням теоретичної та практичної фахової підготовки, побудованої на засадах активного партнерського навчання, міждисциплінарного підходу, залученні до викладання профільних українських та іноземних експертів, фахівців, викладачів; забезпеченні унікальної можливості поєднання фахової освіти з розвитком практичних навичок соціального працівника та лідерських навичок (практика за вибором студента, участь у роботі Центру соціальної роботи, адаптації та підтримки студентів КМА, де вони працюють консультантами за принципом «рівний-рівному» та волонтерами, проводять різні заходи, групову роботу та соціальні дослідження; студентському самоврядуванні, волонтерських проєктах); дотриманні Global Standards for Social Work Education and Training, що забезпечує визнання диплому за кордоном (США, Канада, ЄС).

Викладачі кафедри є членами наглядових і громадських рад міністерств, редакційних колективів наукових видань, керівниками, експертами, консультантами міжнародних проєктів, які беруть участь у розробці та експертизі нормативно-правового забезпечення соціальної роботи, надають консультативні послуги міжнародним та національним, регіональним організаціям соціальної сфери; керівниками неурядових організацій та громадських об’єднань. Організація проходження практики студентів у ШСР відбувається в активній взаємодії з роботодавцями, а перелік організацій щороку оновлюється відповідно до актуальних навчально-дослідницьких потреб і суспільних викликів.

На зміст програми й організацію освітнього процесу також позитивно вплинуло понад 20-річне членство ШСР КМА у міжнародних асоціаціях Шкіл соціальної роботи. До розробки активно долучались роботодавці, експерти у сфері соціальної роботи й соціальної політики, адміністративний склад ЗВО та науково-педагогічні працівники ШСР, які пройшли міжнародні стажування у Великій Британії, Словенії, Словаччині, Німеччині, Литві, Грузії, США, випускники ШСР, закордонні учасники міжнародних проєктів ШСР — освітяни, дослідники, практики соціальної роботи.

Програма щороку оновлюється та вдосконалюється з урахуванням кращого досвіду професійної підготовки соціальних працівників провідних закордонних та українських ЗВО, нагальних потреб ринку праці. 

До викладання навчальних курсів залучаються роботодавці з державного та громадського секторів, іноземні лектори із досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної фахової роботи; використовується практика проведення гостьових лекцій провідними вітчизняними та закордонними фахівцями. 

Випускники кафедри очолюють і працюють у державних, громадських, міжнародних організаціях, які є базою практики для студентів, і надають зворотній зв’язок щодо змісту та якості навчання (МОЗ України, Міністерство соціальної політики України, програми ООН, ВООЗ, СОС Дитяче містечко, БФ «Карітас», Товариство Червоного Хреста тощо).

31
бюджетних місць
10
контрактних місць
26 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Активне залучення до викладання провідних експертів, профільних фахівців, іноземних викладачів

Участь у програмах міжнародної мобільності для студентів

Набуття актуальних для ринку праці знань та навичок

Конкурентоспроможність випускників на національному й міжнародному ринках праці з урахуванням сучасних викликів

Поєднання фахової освіти з унікальними можливостями розвитку практичних навичок фахівця соціальної роботи та лідерських навичок

Формування навичок проведення досліджень та їх презентації (участь у щорічних Наукових читаннях ім. В. І. Полтавця для молодих науковців; проведення й презентація результатів власного дослідження у межах кваліфікаційної роботи)

Можливість обирати курси з великого переліку дисциплін вільного вибору

Визнання диплому за спеціальністю за кордоном (США, Канада, ЄС)

Поєднання теоретичної та практичної фахової підготовки на засадах активного партнерського навчання та міждисциплінарного підходу

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
175.85
на бюджет
143.25
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Грант Poltavets Social Work Award

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія ім. Ткаченка

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Ростовська Тетяна В’ячеславівна

Координатор набору