231. Соціальна робота

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця
Магістр
Освітня програма: Соціальна робота

Програма має на меті підготовку кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі соціальної роботи, спроможних аналізувати соціально-економічний стан різних груп населення, механізми реалізації соціальної політики; проводити оцінку потреб, соціальний супровід та розв’язувати інші завдання професійної діяльності; застосовувати теорії та методи соціальної роботи у процесі своєї діяльності тощо, планувати, розробляти й реалізовувати програми і проєкти соціального спрямування на місцевому, національному, міжнародному рівнях. 

Основні змістові частини програми стосуються як менеджменту у СР, так і планування й проведення досліджень, розуміння національного й міжнародного контекстів соціальної роботи та соціальної політики. 

Програма особлива, оскільки всебічно готує здобувачів до професійної діяльності в різних організаційних і культуральних контекстах СР, поєднує теоретичну та практичну фахову підготовки, побудовані на засадах активного, партнерського навчання, міждисциплінарного підходу, залученні до викладання профільних українських та іноземних експертів, фахівців, викладачів; забезпеченні унікальної можливості поєднувати фахову освіту з розвитком практичних навичок соціального працівника та лідерських навичок (практика за вибором студента, участь у роботі Центру соціальної роботи, адаптації та підтримки студентів КМА; студентському самоврядуванні, волонтерських проєктах), дотриманні Global Standards for Social Work Education and Training, що забезпечує визнання диплому закордоном (США, Канада, ЄС). Викладачі кафедри є консультантами та фахівцями профільних міністерств, експертами міжнародних організацій та проєктів. Організація практики студентів у ШСР відбувається в активній взаємодії з роботодавцями, а перелік організацій щороку оновлюється відповідно до актуальних навчально-дослідницьких потреб та суспільних викликів. 

ШСР вже тривалий час (понад 20 років) є членом міжнародних асоціацій Шкіл соціальної роботи, що позитивно вплинуло на зміст програми й організацію освітнього процесу. До розробки магістерської програми активно долучались роботодавці, експерти в царині соціальної роботи й соціальної політики, адміністративний склад ЗВО та науково-педагогічні працівники ШСР, які стажувалися у Великій Британії, Словенії, Словаччині, Німеччині, Литві, Грузії, США, випускники ШСР, зарубіжні учасники міжнародних проєктів ШСР – освітяни, дослідники, практики соціальної роботи. Програма щороку переглядається та вдосконалюється з урахуванням кращого досвіду професійної підготовки соціальних працівників провідних зарубіжних та українських вишів, нагальних потреб ринку праці.  

Навчальні дисципліни викладають роботодавці з державного та громадського секторів, іноземні лектори з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної фахової роботи; використовується практика проведення гостьових лекцій провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями.  

Випускники програми очолюють, а також працюють у державних, громадських, міжнародних організаціях, які є базою практики для студентів, і надають зворотній зв’язок щодо змісту та якості навчання.

10
бюджетних місць
15
контрактних місць
30 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість набути досвіду волонтерської діяльності

Випускники програми конкурентоспроможні на національному й міжнародному ринках праці

Участь у програмах міжнародної мобільності; можливість продовження навчання в аспірантурі й на докторських програмах в університетах інших країн

Можливість поєднувати навчання та роботу за спеціальністю

Поглиблене вивчення англійської мови, зокрема професійної, а також можливість вивчати додаткову іноземну мову за власним вибором

Диплом Школи соціальної роботи КМА визнається в США, Канаді, ЄС, що надає випусникам можливість працювати в багатьох країнах світу

Залучення до викладання провідних практиків у сфері соціальної роботи та соціальної політики

Різноманітні тренінги, які проводять викладачі Школи соціальної роботи та її колишні випускники, що мають досвід роботи як в українських, так і в міжнародних організаціях і закладах

Можливість поєднати фахову освіту, розвиток практичних навичок соціальної роботи і лідерських навичок

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
134.4
на бюджет
127.6
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Грант Poltavets Social Work Award

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Ростовська Тетяна В’ячеславівна

Координатор набору