291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра міжнародних відносин
Бакалавр
Освітня програма: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН 29 березня 2022 року під час виступу представника РФ читав книгу «Що не так із дипломатією»? Автор книги, Керрі Браун, відреагував на цю подію окремим дописом, в якому стисло виклав і зміст своєї праці: «Моя пропозиція у книзі була простою: посольства і дипломатичні представництва мали би стати аналітичними центрами [think tanks]».  

Наша програма орієнтована на те, щоб підготувати аналітиків міжнародних відносин і зовнішньої політики, тобто саме тих, хто зможе у подальшому своїми навичками покращити діяльність посольств і міжнародних представництв, як про це пише Керрі Браун у книзі «Що не так із дипломатією?», якій, на його думку, бракує саме хороших аналітиків і, відповідно, фахової аналітики, яку вони спроможні готувати.  

Для того щоб стати хорошим аналітиком, потрібно:  

 • бути добре обізнаним щодо історії становлення міжнародних відносин, історичних витоків сучасного стану міжнародної системи та міжнародної політики;  
 • добре знатися на теоріях міжнародних відносин, зокрема задля того, щоб розуміти, наскільки по-різному можна бачити й сприймати саму природу взаємодій між державними та недержавними акторами на міжнародній арені;  
 • опанувати методологічно-аналітичний апарат кількісної та якісної дослідницьких традицій задля ґрунтовного розв’язання прикладних проблем у професійній царині; 
 • знатися на базових засадах міжнародної економіки та міжнародного права, щоб розуміти багатовимірність міжнародних відносин і зовнішньої політики;
 • розбиратися в структурі та особливостях діяльності міжнародних державних і недержавних організацій, органів дипломатичної служби, зовнішньополітичних установ.  

 

Програма спрямована реалізацію саме таких задач. Водночас, навчання на нашій програмі — студентоцентроване, проблемно-орієнтоване (problem-based learning), з акцентом на інтерактивний науково-пізнавальний характер занять. Ми приділяємо особливу увагу всебічному розвитку аналітичних здібностей студентів та стимулюємо їхню особисту відповідальність і групову роботу. 

Переваги програми: 

 • Інноваційна програма, на відміну від інших, орієнтована саме на підготовку аналітиків з міжнародних відносин.
 • Викладання за західними стандартами відбувається з використанням насамперед західних інтерактивних підходів до навчання, а також навчальних матеріалів. 
 • Унікальне поєднання класичних компонентів з міжнародних відносин і зовнішньої політики з методологією аналітики та кількісних і якісних методів дослідження, що дає комплексне розуміння міжнародної політики.  
 • Залучення гостьових лекторів-практиків у царині міжнародних відносин, українських та закордонних. 
 • Широкий вибір дисциплін вільного вибору, до викладання яких кафедра залучає різних спеціалістів, що дозволяє розширити та/або поглибити знання з різних аспектів міжнародних відносин. 
 • Активне залучення студентства до діяльності кафедри, робота в тісному партнерстві задля забезпечення високої якості освіти.  
14
бюджетних місць
32
контрактних місць
62 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Викладання за західними стандартами: застосування західних інтерактивних підходів до навчання та навчальних матеріалів

Активне залучення студентства до діяльності кафедри, робота в тісному партнерстві для забезпечення високої якості освіти

Широкий вибір дисциплін вільного вибору, що дозволяють розширити та/або поглибити знання з різних аспектів міжнародних відносин

Залучення гостьових лекторів-практиків у царині міжнародних відносин, українських та закордонних

Інноваційна програма, орієнтована на підготовку аналітиків з міжнародних відносин

Комплексний підхід до міжнародної політики завдяки унікальному поєднанню класичних компонентів з міжнародних відносин і зовнішньої політики та методології аналітики і кількісних та якісних методів дослідження

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
196.8
на бюджет
178.1
на контракт

Відеопрезентація

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Купка Олександр Васильович

Координатор набору