291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра міжнародних відносин
Бакалавр
Освітня програма: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН 29 березня цього року під час виступу представника РФ читав книгу «Що не так із дипломатією»? Автор книжки, Керрі Браун, відреагував на цю подію окремим дописом, в якому стисло виклав і зміст своєї праці: «Моя пропозиція у книзі була простою: посольства і дипломатичні представництва мали би стати аналітичними центрами [think tanks]».  

Наша програма орієнтується на те, щоб підготувати аналітиків міжнародних відносин і зовнішньої політики, тобто саме тих, хто зможуть у подальшому своїми навичками покращити діяльність посольств і міжнародних представництв, як про це пише Керрі Брану у книзі «Що не так із дипломатією?», якій, на його думку, бракує саме хороших аналітиків і, відповідно, фахової аналітики, яку вони спроможні готувати.  

Для того, щоб стати хорошим аналітиком, необхідно:  

 • бути добре ознайомленим з історією становлення міжнародних відносин, з історичними витоками сучасного стану міжнародної системи та міжнародної політики;  
 • добре знатися на теоріях міжнародних відносин, зокрема задля того, щоб розуміти, наскільки по-різному можна бачити й сприймати саму природу взаємодій між державними та недержавними акторами на міжнародній арені;  
 • опанувати методологічно-аналітичний апарат кількісної та якісної дослідницької традицій задля ґрунтовного розв’язання прикладних проблем у професійній царині; 
 • знатися на базових засадах міжнародної економіки та міжнародного права, з тим, щоб розуміти багатовимірність міжнародних відносин і зовнішньої політики.  
 • розбиратися у структурі та особливостях діяльності міжнародних державних і недержавних організацій,  органів дипломатичної служби, зовнішньополітичних установ.  

Програма зорієнтована на те, щоб надати вам все це. Водночас навчання на нашій проблемі – студентоцентроване, проблемно-орієнтоване (problem-based learning), з акцентом на інтерактивний науково-пізнавальний характер занять. Ми приділяємо особливу увагу всебічному розвитку аналітичних здібностей студентів та стимулюємо їхню особисту відповідальність і групову роботу. 

Переваги програми: 

 • Інноваційна програма, орієнтована на підготовку аналітиків з міжнародних відносин, на відміну від більшості інших програм з міжнародних відносин. 
 • Викладання за західними стандартами – зокрема з використанням у першу чергу і західних інтерактивних підходів до навчання, і самих навчальних матеріалів. 
 • Унікальне поєднання класичних компонентів з міжнародних відносин і зовнішньої політики, з методологією аналітики та кількісних і якісних методів дослідження, що дає комплексне розуміння міжнародної політики.  
 • Залучення гостьових лекторів-практиків у царині міжнародних відносин, українських та зарубіжних. 
 • Широкий вибір дисциплін вільного вибору, до викладання яких кафедра залучає багато різних спеціалістів, що дозволяє розширити та / або поглибити знання з різних аспектів міжнародних відносин. 
 • Активне залучення студентства до діяльності кафедри, робота в тісному партнерстві задля забезпечення високої якості освіти.  
14
бюджетних місць
32
контрактних місць
62 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Широкий вибір дисциплін вільного вибору, що дозволяють розширити та/або поглибити знання з різних аспектів міжнародних відносин

Викладання за західними стандартами – застосування і західних інтерактивних підходів до навчання, і самих навчальних матеріалів

Унікальне поєднання класичних компонентів з міжнародних відносин і зовнішньої політики, з методологією аналітики та кількісних і якісних методів дослідження, що дає комплексне розуміння міжнародної політики 

Активне залучення студентства до діяльності кафедри, робота в тісному партнерстві для забезпечення високої якості освіти

Інноваційна програма, орієнтована на підготовку аналітиків з міжнародних відносин

Залучення гостьових лекторів-практиків у царині міжнародних відносин, українських та зарубіжних

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
196.8
на бюджет
178.1
на контракт

Відеопрезентація

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Купка Олександр Васильович

Координатор набору