053. Психологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра психології та педагогіки
Аспірантура
Освітня програма: Психологія

Координацію і методичне забезпечення дисциплін циклу загальної підготовки освітньо-наукових програм у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» здійснює Докторська школа ім. родини Юхименків (заснована 2008 р.), що є навчально-дослідницьким підрозділом і має на меті створення навчального середовища, сприятливого для набуття аспірантами фахової зрілості, спроможності до творчої ініціативи та самостійних наукових досліджень, навичок і досвіду комунікації у рамках міжнародної академічної спільноти. 

Дисципліни циклів загальної і фахової підготовки сприяють формуванню інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології, провадити дослідницьку діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових психологічних знань, а також уміння їх впроваджувати в освітню та практичну діяльність.

У кожному блоці передбачено нормативні дисципліни й надано можливість вибору дисциплін задля забезпечення ефективної реалізації індивідуальних дослідницьких проектів аспірантів. Навчальні результати, передбачені циклом дисциплін загальної підготовки, розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах: 

  • сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проектами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

Засадничим принципом наукової освіти в КМА є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Психологія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

2
бюджетних місць
14
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Залучення до викладання навчальних дисциплін фахівців, які мають успішний досвід керівництва дисертаційними дослідженнями

Можливість долучитися до програми академічної мобільності

Переваги випускникам аспірантури КМА у прийомі на роботу до науково-практичних центрів кафедри, Центру психічного здоров’я КМА та інших провідних наукових установ України

Залучення аспірантів до дослідницьких і практичних активностей Центру психічного здоров’я КМА в межах міжнародних проєктів

Залучення до викладання провідних науковців з партнерських закладів вищої освіти та наукових інституцій України та інших країн

Оригінальні фахові авторські курси провідних вітчизняних науковців

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
90.0
на бюджет
85.0
на контракт

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору