121. Інженерія програмного забезпечення

Факультет інформатики
Кафедра інформатики
Магістр
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

До об’єктів вивчення та професійної діяльності освітньо-наукової програми можна віднести: процеси, методи, інструментальні засоби та ресурси розробки, модифікації, аналізу, забезпечення якості, впровадження і супроводження програмного забезпечення.

Основний зміст навчання зосереджений на підготовці фахівців, здатних ставити виробничі завдання щодо розробки, забезпечення якості впровадження та супроводження програмних засобів, знаходити раціональні методи та засоби їх розв’язку, вирішувати найбільш складні з них, забезпечувати сталий розвиток ІТ-компаній щодо якості процесів та результатів розробки програмного забезпечення.

Випускники магістерської програми в результаті навчання зможуть:

  • системно застосовувати методи аналізу та моделювання прикладної області для проектування програмного забезпечення;
  • обґрунтовувати вибір методів формування вимог до програмної системи, розробляти, аналізувати та систематизувати вимоги;
  • знати і застосовувати базові концепції і методології моделювання інформаційних процесів;
  • оцінювати і вибирати методи і моделі розробки, впровадження, експлуатації програмних засобів та управління ними на всіх етапах життєвого циклу;
  • розробляти і оцінювати стратегії проектування програмних засобів; обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати прийняті проектні рішення з точки зору якості кінцевого програмного продукту;
  • аналізувати, оцінювати і вибирати методи, сучасні програмно-апаратні інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні та програмні рішення для ефективного виконання конкретних виробничих задач з програмної інженерії;
  • обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування для вирішення прикладних завдань; застосовувати на практиці системні та спеціалізовані засоби, компонентні технології (платформи) та інтегровані середовища розробки програмного проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування програмних  систем для їх валідації та верифікації, а також проводити аналіз обраних методів, засобів автоматизованого проектування та реалізації програмного забезпечення;
  • знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші нормативно-правові документи з інженерії програмного забезпечення;
  • вміти приймати організаційно-управлінські рішення в умовах невизначеності;
  • набувати нові наукові і професійні знання, вдосконалювати навички, прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій.
10
бюджетних місць
40
контрактних місць
45 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Фахівці факультету інформатики є визнаними лідерами в таких галузях: Штучний інтелект, Аналіз даних, Розробка програмного забезпечення, BigData, Машинне навчання, Інтелектуальні агенти, Інформаційно-пошукові системи

Випускники працюють у провідних фірмах світу, як-от Google, Microsoft, Amazon, Twitter, Netflix і на рівних конкурують з випускниками Stanford, Harvard

Магістри з 1-го року навчання залучаються до наукової роботи – як правило, кожний студент публікує наукову статтю

Серед найбільших ІТ-партнерів InfoPulse, NetCracker, GlobalLogic, EPAM, Astarta

Навчальні програми та перелік курсів оновлюються щороку за участі  викладачів факультету, найкращих фахівців від ІТ та представників студентів

Майже всі випускники магістерської програми факультету працюють за фахом в солідних компаніях

Фахівці з ІТ запрошуються до викладання спеціалізованих курсів, проводять відкриті лекції та тренінги, активно беруть участь в хакатонах

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
160.1
на бюджет
119.5
на контракт

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Жежерун Олександр Петрович

Координатор набору