122. Комп’ютерні науки

Факультет інформатики
Кафедра інформатики
Магістр
Освітня програма: Комп’ютерні науки

Основний фокус програми та спеціалізації

Підготовка фахівців для проведення досліджень та науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації інтелектуальних інформаційних систем

Особливості та відмінності

Інтерактивність навчання (семінари, диспути, форуми), групові проекти, практика в ІТ-компаніях, участь студентів у формуванні навчальних курсів, динамічна модифікація тематичних робочих програм.

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, семінарів, дослідницьких практичних занять, виконання проєктів, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання.

Програмні результати навчання

  • Випускники будують моделі інтелектуальних інформаційних систем для виконання досліджень.
  • Випускники здобудуть поглиблені знання та розуміння, що відносяться до передових областей комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Масштаб цих знань буде достатнім, щоб успішно стажуватися в одній із наукових груп або ІТ-компаній.
  • Випускники будуть володіти достатніми науковими навичками, , щоб успішно проводити наукові дослідження, самостійно формулювати цілі та задачі досліджень.
  • Випускники будуть здатні розуміти наукові статті, відстежувати найновіші досягнення (рівень Computing Review)
  • Випускники будуть здатні знайти відповідні наукові джерела, які мають відношення до прикладних задач, які необхідно розв’язати.
  • Випускники здобудуть глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та розв’язання задач використовуються для конкретних навчальних програм..
  • Випускники здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що дасть можливість їх працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.
12
бюджетних місць
8
контрактних місць
45 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

100% випускників працюють за фахом

Майже всі випускники магістерської програми факультету працюють за фахом в солідних компаніях.

Активне залучення до наукової роботи

Магістри з 1 року навчання залучаються до наукової роботи – як правило, кожний студент публікує наукову статтю.

Тісна співпраця з індустрією

Серед найбільших ІТ-партнерів InfoPulse, NetCracker, GlobalLogic, EPAM, Astarta, фахівці з ІТ запрошуються до викладання спеціалізованих курсів, проводять відкриті лекції та тренінги, активно беруть участь в хакатонах.

Постійна адаптація навчальних програм

Факультет щороку переглядає та змінює навчальні програми курсів та перелік курсів, що викладаються. До цього процесу залучені викладачі факультету, найкращі фахівці від ІТ та представники студентів. Тому програма навчання завжди є актуальною.

Конкурентні переваги на ринку праці

Якість навчання на факультеті неодноразово підтверджена різноманітними конкурсами та опитуваннями. Випускники факультету працюють в провідних фірмах світу, таких як Google, Microsoft, Amazon, Twitter, Netflix і підтверджують, що освіта, отримана в КМА, дозволила їм на рівних конкурувати з випускниками Stanford, Harvard.

Актуальні наукові напрями досліджень

Фахівці факультету інформатики є визнаними лідерами в таких галузях: Штучний інтелект, Аналіз даних, Розробка програмного забезпечення, BigData, Машинне навчання, Інтелектуальні агенти, Інформаційно-пошукові системи.

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
148.7
на бюджет
128.0
на контракт

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Гороховський Семен Самуїлович

Координатор набору