291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра міжнародних відносин
Магістр
Освітня програма: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Навчальний процес на ОНП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» побудований таким чином, щоб разом із класичною підготовкою майбутніх дипломатів студенти отримували знання і навички здійснення глибоких емпіричних та теоретичних досліджень зовнішньої політики своєї країни або інших держав, а також подій і процесів міжнародної політики. Завдяки сучасним навчальним методикам, наявності вільного доступу до навчальної та наукової літератури й інших навчальних матеріалів студенти можуть здобути глибокі знання в галузі аналізу політики, вчаться розробляти прогнози внутрідержавних і міжнародних подій та процесів, опановують мистецтво написання аналітичних записок і матеріалів. Зараз на ринку праці відчувається гострий дефіцит таких аналітиків, особливо відчутний в умовах доленосних подій і різких змін у міжнародній політиці.

Глибока професіоналізація поєднується з розширеними можливостями здобуття студентами знань і навичок в інших галузях завдяки реально діючому механізму обрання навчальних дисциплін, які відповідають їхнім інтересам і планам майбутньої кар’єри. Наприклад, студенти можуть додатково спеціалізуватися в залагодженні міжнародних конфліктів, у тому числі збройних, організації миротворчої діяльності, опанувати методи і методики викладання у вищих навчальних закладах.

Викладачами на нашій програмі виступають відомі теоретики політичної науки та аналізу політики, співробітники наукових та аналітичних центрів, які допомагають студентам виробляти практичні навички аналітичної роботи, досвідчені педагоги, а також чинні й колишні дипломати та інші державні діячі.

Ще до війни кожний студент ОНП мав можливість вивчати окремі дисципліни в закордонних університетах, а після початку воєнних дій практично всі вони, не втрачаючи часу, навчаються у партнерських університетах Німеччини, Канади, Нідерландів. Гнучка і дружня система навчання на ОНП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» дають змогу студентам перезарахувати курси, прослухані ними в інших університетах за формальною та інформальною освітою.

Завдяки творчій, дружній атмосфері на ОНП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» студенти мають змогу брати безпосередню активну участь у практичних наукових дослідженнях та підготовці аналітичних матеріалів, що в майбутньому допоможе їм здобути науковий ступінь.

Загалом слід сказати, що така система навчання допомагає студентам підвищувати свій інтелектуальний і професійний потенціал, і це приноситиме їм значні переваги на ринку праці, враховуючи велику кількість навчальних закладів, що так чи інакше декларують підготовку фахівців у галузі міжнародних відносин.

5
бюджетних місць
15
контрактних місць
56 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Широкі можливості навчання/стажування в закордонних університетах

Реальна свобода студентів у виборі навчальних дисциплін

Можливість вивчати другу іноземну мову

Реальна участь у наукових дослідженнях кафедри та університету

Залучення до викладання провідних українських і світових фахівців

Наголос на підготовці аналітиків зовнішньої/міжнародної політики

Творча атмосфера навчального процесу

Викладання з використанням найновіших праць теоретиків світового рівня

Активне використання у навчанні англійської мови

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
132.85
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Купка Олександр Васильович

Координатор набору