081. Право

Факультет правничих наук
Магістр
Освітня програма: Право

Ми сповідуємо концепцію вільного творчого навчання в центрі якого перебуває студент(-тка). Саме такі умови дозволяють піднятись на новий теоретичний рівень і здобути ефективні навички застосування права та відстоювання своєї правової позиції. Тому протягом 2 років навчання буде лише 4 обов’язкові навчальні дисципліни. Решту курсів студенти обирають на власний розсуд з-поміж близько 70 дисциплін правничого спрямовування та більше ніж трьох тисяч курсів, що викладаються на інших факультетах університету. Таким чином створюється можливість сформувати власну унікальну спеціалізацію та знайти себе у юридичній професії.

Водночас в межах програми є можливість поглиблено вивчати певну сферу юридичної науки і практики. Для цього на факультеті створено 7 сертифікатних програм, які фактично є програмами квазіспеціалізації. Магістранти(-тки) мають широкі можливості для навчання за кордоном за програмами міжнародної мобільності. Переважна більшість студентів(-ток) поєднують навчання з роботою за спеціальністю. Кожен може самостійно знайти місце практики та/або стажування і проходити його в тій сфері, яка його (її) найбільше цікавить.

Написання курсової та магістерської (кваліфікаційної) робіт дає можливість опанувати навички правового аналізу та письма, без яких успішно працювати в юридичній сфері неможливо. Роботи можуть бути підготовлені англійською мовою. Теми робіт узгоджуються індивідуально, що надає можливість досліджувати ті проблеми, з якими студенти(-тки) стикаються на практиці.

Програма відповідає чинному в Україні освітньому стандарту, її обсяг становить 120 кредитів ЄКТС: 15 кредитів – обов’язкові дисципліни; 52 кредити – вибіркові дисципліни; 30 кредитів – практика; 3 кредити – написання та захист курсової роботи; 20 кредитів – написання та захист магістерської (кваліфікаційної) роботи. Форма навчання – денна. Максимальне тижневе навантаження – 18 годин (тобто, не більше ніж 9 пар на тиждень).

Широке використання елементів дистанційного навчання, включаючи віртуальні класи. Інші можливості: Опанування Legal English – можливість слухати англомовні курси, які викладають носії мови; Інститут німецького права – можливість вчити німецьке право мовою оригіналу; Практика і стажування у найкращих міжнародних та українських юридичних компаніях і органах державної влади; Правнича клініка – можливість навчаючись надавати правову допомогу реальним клієнтам; Модельні судові процеси, які ведуть діючі судді – можливість здобувати навички судового юриста; «Scholaris» – можливість долучитись до студентського наукового товариства.

56
бюджетних місць
34
контрактних місць
61 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Лише 4 обов'язкові дисципліни (15 кредитів ЄКТС) за весь період навчання

Можливість поєднувати навчання з роботою у найкращих юридичних компаніях

Найсильніший в Україні Moot Court Society

Справжня вибірковість навчальних дисциплін

Нульова толерантність до корупції

Багато прикладних курсів, що викладаються провідними юристами-практиками

Навчання в іноземних університетах за програмами мобільності

7 сертифікатних програм поглибленої спеціалізації

№ 1 у рейтингах працедавців

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
128.7
на бюджет
180.9
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Андрія Мелешевича

Стипендії родини Футей

Грант ім. Миколи Козюбри

Стипендія ім. Василя Кисіля

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії Айбокс банку

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Цельєв Олексій Вікторович

Координатор набору