281. Публічне управління та адміністрування

Факультет правничих наук
Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича
Магістр
Освітня програма: Суспільна політика і врядування

На відміну від інших програм підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»:

  • компетентності програми відповідають вимогам професійних стандартів, розроблених НАДС. Тому її випускники здатні без додаткової підготовки успішно працювати на посадах державної служби;
  • усі обов’язкові та вибіркові компоненти програми є взаємоузгодженими, орієнтовані на реалізацію цілісного, послідовного, інтерактивного освітнього алгоритму;
  • практикується співвикладання дисциплін за принципами міждисциплінарності, широке залучення відомих практиків (на модуль чи тему), гостьових лекторів з-поміж політиків, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування (тематичні зустрічі на одну-дві пари);
  • здобувачам надане виключне право формувати вибіркову складову програми й залучати гостьових лекторів з числа відомих політиків, державних, посадових осіб місцевого самоврядування. Наприклад, «Гостьовий курс» – здобувачі самостійно визначають назву й зміст дисципліни, яку б вони хотіли опанувати.

 

Унікальність програми підтверджено перемогою в конкурсі НАДС у номінації «Підготовка магістрів за напрямом «Публічне управління та адміністрування», а також ухваленням EAPAA рішення про акредитацію програми в 2022 р.

Структура і змістове наповнення програми відповідають:

  • кращим світовим практикам (Школа державного управління О’Нілла, Школа управління імені Джона Ф. Кеннеді);
  • тенденціям ринку праці, визначеним вперше в 2017 р., після призначення гаранта ОНП, та узагальненим у 2018 р. у концепції розвитку кафедри;
  • тенденціям державного управління завдяки залученню до викладання кращих практиків;
  • тенденціям у вищій освіті, оскільки четверо членів робочої групи з розроблення програми прослухали інноваційний курс у рамках програми професійного розвитку (обсягом 10 кредитів ЄКТС), а двоє з них є керівниками експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

Результативність навчання за програмою підтверджується позитивними рецензіями НАДС і провідних ЗВО, схвальними відгуками здобувачів та випускників програм підвищення кваліфікації.

На відміну від інших програм, що пропонують здобувачам до 75 % незмінюваних нормативних компонентів, на обов’язкову компоненту програми припадає лише 32 % її обсягу. Це забезпечує широкі можливості для формування освітніх траєкторій здобувачів за будь-якими напрямами/сферами/галузями їхньої майбутньої професійної діяльності.

Досвід 2020–2021 рр. засвідчив можливість повного переведення навчання за програмою в дистанційний режим без втрати його якості завдяки застосуванню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Здобувачі, зокрема, можуть:

  • вільно вибрати за допомогою системи автоматичного запису потрібні їм навчальні дисципліни, окремі модулі, гостьові курси з-поміж доступних в особистому електронному кабінеті та опанувати їх дистанційно на сервері е-навчання DistEdu;
  • самостійно отримувати знання, формувати уміння й навички, маючи відкритий доступ до навчальних матеріалів на сторінках Школи.
25
контрактних місць
37 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Успішне проходження випускників і студентів за конкурсами на посади управлінців

Практико-орієнтована, студентоцентрована підготовка «урядників, які стратегічно мислять і вміють виробляти суспільну політику» з навичками підготовки Policy Papers

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії з огляду на професійні потреби і розвиток управлінської кар’єри

Модульна система з використанням елементів проблемно-орієнтованого навчання

Участь здобувачів у формуванні вибіркової складової програми й залученні гостьових лекторів

Широкий перелік інноваційних авторських дисциплін та їх співвикладання за принципами міждисциплінарності із залученням відомих вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків

Можливість дистанційного навчання та участі в проєктах

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
174.1
на бюджет
174.1
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Андрія Мелешевича

Грант ім. Миколи Козюбри

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендія ім. Андрія Мелешевича

Стипендії Айбокс банку

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Валерій Володимирович Тертичка

Координатор набору