293. Міжнародне право

Факультет правничих наук
Аспірантура
Освітня програма: Міжнародне право

Засадничим принципом наукової освіти в КМА є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в межах міжнародної академічної спільноти.

Фахова наукова освіта у сфері права забезпечується міжкафедральною фаховою групою і кафедрою міжнародного та європейського права факультету правничих наук КМА із залученням експертів-практиків та гостьових лекторів із партнерських міжнародних інституцій та університетів.

ОНП «Міжнародне право» має на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних визначати сучасні здобутки різних типів шкіл науки міжнародного права і науки європейського права, а також поєднувати й використовувати їх у власних наукових дослідженнях.

Навчальні результати, передбачені ОНП «Міжнародне право», розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах:

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проєктами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

Фахові дисципліни ОНП «Міжнародне право» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння аналізувати та самостійно визначати тенденції та закономірності розвитку міжнародного права і європейського права та їх окремих галузей в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі; визначати напрями впливу міжнародно-правових систем на національну правову систему та її структурні елементи. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи) українською та англійською мовами.

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання та самооцінювання.

Викладання здійснюється на основі колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності.

Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу та індивідуальну дослідницьку діяльність (2 дослідницькі періоди).

Аспіранти заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у програмі, а також до використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності.

ОНП «Міжнародне право» акредитована (до 01.07.2026 р.).

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Міжнародне право»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

1
бюджетних місць
15
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання всіх партнерських інституцій, міжнародної академічної мобільності й неформальної освіти

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

До викладання та наукового керівництва залучаються провідні фахівці з міжнародних партнерських наукових і освітніх інституцій

Заохочення до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечення ґрунтовного оволодіння методами правового дослідження, формування уміння його планування і проведення

Спільний навчальний план загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі

Загальні компетентності для успішної наукової кар’єри: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання тощо

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
86.2
на бюджет

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору