081. Право

Факультет правничих наук
Аспірантура
Освітня програма: Право

Засадничим принципом наукової освіти в Могилянці є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти.

Фахова наукова освіта у сфері права забезпечується міжкафедральною фаховою групою факультету правничих наук із залученням експертів-практиків та гостьових лекторів із партнерських інституцій та університетів.

Очікувані навчальні результати:

  • знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • здатність до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • навички планування та управління науковими проектами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

Викладання фахових дисциплін сфокусовано на заохоченні до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формуванні уміння аналізувати та самостійно визначати тенденції й закономірності розвитку правознавства та його окремих сфер в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів, розвитку здатності знаходити, аналізувати і узагальнювати надбання різних (передусім європейських) правових сімей в юридичній науці і практиці, критично їх оцінювати та використовувати в дисертаційних дослідженнях.

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи) українською та англійською мовами.

Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності. Аспіранти і аспірантки активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання.

Освітньо-наукову програму «Право» акредитовано Національним агентством забезпечення якості вищої освіти із відзнакою «зразкова».

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Право»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

4
бюджетних місць
54
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Заохочення до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечення ґрунтовного оволодіння методами правового дослідження, формування уміння його планування і проведення

До викладання та наукового керівництва залучаються провідні фахівці з усіх кафедр факультету й партнерських інституцій

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання всіх партнерських інституцій, міжнародної академічної мобільності й неформальної освіти

Загальні компетентності для успішної наукової кар’єри: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання тощо

Спільний навчальний план загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
93.2
на бюджет
64.8
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору