034. Культурологія

Факультет гуманітарних наук
Бакалавр
Освітня програма: Культурологія

Навчання на бакалаврській програмі «Культурологія» в КМА спрямоване на здобуття студентами не лише теоретичних знань, а й формування в них різноманітних практичних навичок. Воно прищеплює вміння застосовувати загальногуманітарні та фахові знання в тих сферах практичної діяльності, що вимагають таких аналітичних і гуманітарних навичок, як комунікація, письмо, переклад, пошук, аналіз і презентація інформації тощо. Випускники-бакалаври кафедри культурології КМА підготовлені не лише до продовження освіти на магістерських програмах гуманітарного (насамперед культурологічного та мистецтвознавчого спрямування), а й до реалізації виконавчих, консультативних, педагогічних (для середніх навчальних закладів), дослідницьких і комунікативних функцій.

Культурологія в КМА – це поєднання загальногуманітарної, наукової та професійної і практичної складових, а також загальних особливостей навчального процесу в КМА, до яких належать: надання студентові можливості самостійно формувати індивідуальний навчальний план; отримання додаткової спеціалізації та/або опанування сертифікатної програми; можливість прослухати оригінальні авторські курси, зокрема у провідних вітчизняних і закордонних науковців; поглиблення рівня освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору); удосконалення знань з англійської мови; опанування низки давніх та сучасних іноземних мов.

Належна мовна підготовка, що забезпечується у КМА, надає можливість читати та інтерпретувати першоджерела та дослідницьку літературу з культурологічної тематики. У процесі навчання студенти набувають ґрунтовних знань з історії світової культури та сучасної культурологічної думки, розуміння специфіки давнього та сучасного українського й світового мистецтва. Однак навчання на бакалаврській програмі спрямоване не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та академічного письма.

18
бюджетних місць
19
контрактних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Гнучкий підхід до формування індивідуальної навчальної програми

Опрацювання найкращих здобутків історії та філософії культури, семіотики та урбаністики, антропології та інших суспільно-гуманітарних галузей

Бачення культурології як синкретичної науки нового часу зі своєю методологією і власним предметом наукового дослідження

Випускники-бакалаври підготовлені не лише до продовження освіти на магістерських програмах, а й до реалізації виконавчих, педагогічних тощо функцій

Поєднання класичних та інновативних підходів і дисциплін

Оригінальні авторські курси

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
190.5
на бюджет
138.7
на контракт

Відеопрезентація

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Осінь
3
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Тимчук Надія Валеріївна

Координатор набору