034. Культурологія

Факультет гуманітарних наук
Бакалавр
Освітня програма: Культурологія

Культурологія в КМА – це поєднання загальногуманітарної, наукової та професійної і практичної складових, а також загальних особливостей навчального процесу в КМА, до яких належить, зокрема, надання студентові можливості самостійно формувати індивідуальний навчальний план; отримати додаткову спеціалізацію та/або опанувати сертифікатну програму; прослухати оригінальні авторські курси, у тому числі – у провідних вітчизняних і зарубіжних науковців; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору); вдосконалити знання англійської мови; опанувати низку давніх та сучасних іноземних мов.

Належна мовна підготовка, що забезпечуєтьсяу КМА, надає можливість читати та інтерпретувати першоджерела та дослідницьку літературу з культурологічної тематики. У процесі навчання студенти набувають ґрунтовних знань з історії світової культури та сучасної культурологічної думки, розуміння специфіки давнього та сучасного українського й світового мистецтва. Однак навчання на бакалаврській програмі спрямоване не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та академічного письма.

18
бюджетних місць
19
контрактних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Опрацювання найкращих здобутків історії та філософії культури, семіотики та урбаністики, антропології та інших суспільно-гуманітарних галузей

Оригінальні авторські курси

Поєднання класичних та інновативних підходів і дисциплін

Випускники-бакалаври підготовлені не лише до продовження освіти на магістерських програмах, а й до реалізації виконавчих, педагогічних тощо функцій

Гнучкий підхід до формування індивідуальної навчальної програми

Бачення культурології як синкретичної науки нового часу зі своєю методологією і власним предметом наукового дослідження

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
190.5
на бюджет
138.7
на контракт

Відеопрезентація

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Осінь
3
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Тимчук Надія Валеріївна

Координатор набору