052. Політологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра політології
Бакалавр
Освітня програма: Політологія

У процесі навчання студенти опановують ряд нормативних (обов’язкових для вивчення) дисциплін, що формують базові знання і навички політолога. Водночас усі студенти мають можливість обирати професійно-орієнтовані і вибіркові дисципліни, які дозволяють їм самостійно визначати власну спеціалізацію і розширювати світогляд.

У навчальному процесі використовуються поєднані між собою підходи, методи та технології навчання, а саме: лекційні та семінарські заняття, рольові ігри, проблемно-орієнтоване навчання, комбіновані методи навчання. Для перевірки знань пропонується написання творчих та контрольних робіт, виконання проєктів, виступи із презентаціями, проводяться усні або письмові іспити, використовуються дистанційні форми перевірки знань.

Кафедра політології сприяє студентам у пошуку можливостей стажувань за фахом, заохочує проведення студентських конференцій, академічну мобільність, коли студенти використовують можливість навчатись протягом триместру у партнерських університетах в Україні або за кордоном.

Професійні компетентності:

 1. Опанування фундаментальних фахових знань у галузі політології та інших соціальних та поведінкових наук.
 2. Володіння основними поняттями політичної науки.
 3. Обізнаність зі здобутками класичної та новітньої політичної думки.
 4. Обізнаність зі здобутками української політичної науки.
 5. Уміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати політичні явища та політичні процеси в Україні та світі, використовуючи теоретичні підходи та методи політичної науки.
 6. Обізнаність з політичними вченнями, теоріями та методологічними підходами, які застосовуються у політології.
 7. Уміння орієнтуватися в питаннях внутрішньої та зовнішньої політики держав та в питаннях міжнародних відносин.
 8. Обізнаність із типами та способами ухвалення політичних рішень.
 9. Уміння розв’язувати конфлікти, вести переговори.
 10. Здатність до політичного аналізу, прогнозу, надання практичних рекомендацій.
 11. Уміння надати експертну оцінку сучасним політичним подіям та процесам.
 12. Уміння написати аналітичний документ з аналізу політичних подій та процесів.
 13. Уміння надати професійний коментар в мас-медіа стосовно політичних подій та процесів.

Випускники працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування, у політичних партіях, міжнародних і громадських організаціях, у ЗМІ, у наукових установах і освітніх закладах.

26
бюджетних місць
19
контрактних місць
37 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість продовження навчання на МП «Німецькі та європейські студії», що передбачає навчання у КМА та Університеті Фрідріха Шиллера (Йєна, Німеччина) і здобуття двох дипломів про освіту

Залучення до викладання професорів з Німеччини, Франції, США, Нідерландів, Польщі, Великої Британії, Грузії та інших країн

Можливості стажування в органах державної влади і місцевого самоврядування, у політичних партіях, міжнародних і громадських організаціях, у ЗМІ, у наукових установах

Можливість самостійно визначати вужчу спеціалізацію через вивчення вибіркових дисциплін, зокрема пропонованих іншими кафедрами

Залучення до викладання політиків, громадських діячів, журналістів

Можливості закордонних навчальних поїздок, налагоджена комунікація з іноземним студентством

Можливість вивчення іноземних мов з урахуванням професійного спрямування, зокрема англійської, німецької, французької, японської тощо

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
193.6
на бюджет
159.0
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Осінь
3

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Сергій Олегович Кисельов

Координатор набору