052. Політологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра політології
Магістр
Освітня програма: Антикорупційні студії

Метою освітньо-наукової програми є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів у сфері (анти)корупції, які ґрунтовно володіють категоріально-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики, навичками здійснення антикорупційної діяльності. У навчальному процесі використовуються поєднані між собою підходи, методи та технології навчання. В межах навчання передбачено проходження науково-дослідної практики. Обов’язковою умовою здобуття освіти є захист дипломних робіт. Основні компетентності:

 • Спроможність системно аналізувати причини вищої політичної, адміністративної та побутової корупції;
 • Знання міжнародних стандартів та національного антикорупційного законодавства;
 • Здатність розробляти та вдосконалювати дієві антикорупційні інструменти;
 • Вміння створювати антикорупційні програми;
 • Здатність до проведення антикорупційної експертизи;
 • Виявлення корупційних ризиків та правопорушень;
 • Підготовлення законопроектів та інших нормативно-правових актів у сфері антикорупційної політики;
 • Вміння організовувати та проводити адвокаційні кампанії;
 • Підготовка аналітичних документів;
 • Розслідування корупційних правопорушень;
 • Спроможність розробляти альтернативні підходи для подолання корупції.

 

Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності. Магістри зі спеціальності 052 «Політологія», після опанування освітньо-наукової програми «Антикорупційні студії» здатні працювати як:

 • Фахівці з виявлення та запобігання корупції в сфері публічних закупівель;
 • Аналітики та експерти аналітичних центрів;
 • Наукові співробітники науково-дослідних установ;
 • Консультанти, менеджери міжнародних урядових та неурядових організацій в програмах та місіях спрямованих на розбудову доброчесності, прозорості та підзвітності у державному управлінні;
 • Фахівці в сфері комплаєнс-політики;
 • Комплаєнс-офіцери в приватних українських та міжнародних компаніях;
 • Працівники секретаріатів комітетів Верховної Ради України;
 • Працівники державного управління у сфері запобігання та протидії корупції;
 • Працівники моніторингових місій з питань впровадження антикорупційних реформ;
 • Аналітики та експерти громадських організацій у сфері запобігання та протидії корупції;
 • Менеджери громадських організацій у сфері запобігання та протидії корупції;
 • Консультанти з питань розробки та впровадження антикорупційних реформ;
 • Фахівці у сфері розробки антикорупційних програм;
 • Фахівці у сфері виявлення конфлікту інтересів та проведення антикорупційних експертиз;
 • Співробітники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
15
контрактних місць
40 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Вибіркові курси, у тому числі англомовні, дають змогу поглибити знання з політології, права, економіки, методології суспільних наук

До викладання залучені закордонні науковці з Німеччини, Нідерландів, США, інших країн

Модульна система, яка дозволяє здобути системні знання

Стажування в антикорупційних організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування, у політичних партіях, міжнародних і громадських організаціях, у ЗМІ, в наукових установах

Застосування методів проблемно-орієнтованого навчання, проектно-орієнтованого навчання, змішаного навчання, інші інноваційні методи

Можливість поєднувати навчання з роботою за фахом

Міждисциплінарна програма, спрямована на здобуття навичок та вміння застосовувати знання у сфері політичної науки, права, економіки та соціології

Опанування сучасних методологічних підходів до дослідження політичних аспектів антикорупційної діяльності

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
121.5
на контракт

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Андрія Мелешевича

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Маргарита Валеріївна Чабанна

Координатор набору