075. Маркетинг

Факультет економічних наук
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
Магістр
Освітня програма: Маркетинг

Основний фокус програми полягає у формуванні компетенцій випускників щодо розвитку соціально-відповідального та етичного маркетингу для підприємств різних галузей економіки в контексті його реалізації шляхом збалансованої інтеграції освітнього процесу, практичної підготовки та наукових досліджень.

Освітнє середовище КМА дозволяє задовольнити наукові та освітні потреби й інтереси здобувачів. Психологічний клімат сприяє набуттю фахової зрілості, стимулюванню творчої ініціативності, покращенню навичок комунікації. Графік освітнього процесу забезпечує час для збалансованого розвитку здобувачів і дозволяє поєднувати аудиторні заняття з практичною роботою.

Випускники ОНП «Маркетинг» здатні працювати на підприємствах та в установах будь-якої організаційно-правої форми. Сьогодні наші випускники займають такі посади:

  • керівник департаменту маркетингу, відділу стратегічного розвитку, департаменту збуту, рекламного відділу, департаменту інноваційного розвитку, P&R відділу;
  • менеджер з маркетингу, P&R менеджер, бренд-менеджер, маркетинговий аналітик, консалтинг-менеджер, арт-директор, діджитал-маркетолог;
  • директор, менеджер чи фахівець агенції (маркетингової, P&R, рекламної, івент, дослідницької, консалтингової тощо).
12
бюджетних місць
13
контрактних місць
40 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Повне забезпечення електронними ресурсами всіх навчальних дисциплін на платформі dist.edu

Інноваційний практико-орієнтований зміст навчання; залучення до викладання представників бізнесу

Гарантія працевлаштування (у т.ч. у міжнародних компаніях)

Сприяння розвитку професійної кар’єри та формуванню індивідуальної освітньої траєкторії

Унікальна освітньо-наукова програма, що гармонійно поєднує науку, практику і бізнес

Практика використання сучасних маркетингових інформаційних систем (МІС) і програмних продуктів

Поєднання різних форм навчання (дистанційного і очного, синхронного і асинхронного)

Співпраця з провідними іноземними і національними університетами; широкий спектр програм академічної мобільності

Авторські курси від провідних науковців і практиків сфери маркетингу

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
158.25
на бюджет
143.25
на контракт

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Стипендія «Зірка ФЕН»

Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Ірина Анатоліївна Гриджук

Координатор набору