033. Філософія

Факультет гуманітарних наук
Бакалавр
Освітня програма: Філософія

Створена ще у 1992 р., могилянська бакалаврська програма з філософії органічно поєднує вірність інтелектуальній традиції та готовність до постійного оновлення, глибокий інтерес як до вітчизняної, так і до світової думки, як до теоретичної, так і практичної філософії. Навчання здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства КМА у тісній співпраці з фахівцями Національної академії наук України та викладачами філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Усі дисципліни є авторськими і містять чимало оригінальних науково-педагогічних розробок. В основі викладання лежить індивідуальний підхід, який передбачає заохочення різноманітних фахових зацікавлень та розвиток творчих навичок у студентів.

Випускники програми продовжують навчання, вступаючи до магістерських програм з філософії та багатьох інших спеціальностей (зокрема, з журналістики, психології, зв’язків з громадськістю, міжнародних відносин тощо), або успішно реалізуються в різноманітних галузях практичної діяльності.

Випускникам програми допомагає ціла низка загальних та фахових компетентностей, отриманих впродовж навчання, зокрема: розуміння розмаїття та специфіки філософських дисциплін, знання основних етапів та напрямків в історії світової та вітчизняної філософії; вміння аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики; вміння спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, а також використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації; обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії; розуміння сучасної наукової картини світу; обізнаність у головних філософських методах і підходах; розуміння етико-практичної значущості філософського знання; наявність навичок написання текстів з філософської, суспільної, політичної, культурної тематики, а також навичок реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури; вміння аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки; вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано; вміння застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності; наявність навичок участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії; вміння ефективно працювати з інформацією.

25
бюджетних місць
20
контрактних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Випускники продовжують навчання в магістерських програмах з філософії, а також на багатьох інших спеціальностях або успішно реалізуються в різноманітних сферах практичної діяльності, в національних і міжнародних організаціях

Поглиблене вивчення англійської мови

Ексклюзивний перелік авторських нормативних та вибіркових дисциплін, які містять чимало оригінальних науково-педагогічних розробок

Сертифікатна програма з релігієзнавства

Серед викладачів – визнані науковці, провідні фахівці у своїх галузях, відомі громадські діячі та публічні інтелектуали

Можливість брати участь у програмах академічної мобільності

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
184.7
на бюджет
135.5
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни

Стипендії від грантодавців

Філософський стипендіальний фонд

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Вадим Ігорович Менжулін

Координатор набору