033. Філософія

Факультет гуманітарних наук
Бакалавр
Освітня програма: Філософія

Створена ще у 1992 р., могилянська бакалаврська програма з філософії органічно поєднує вірність інтелектуальній традиції та готовність до постійного оновлення, глибокий інтерес як до вітчизняної, так і до світової думки, як до теоретичної, так і практичної філософії. Навчання здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства КМА у тісній співпраці з фахівцями Національної академії наук України та викладачами філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Усі дисципліни є авторськими і містять чимало оригінальних науково-педагогічних розробок. В основі викладання лежить індивідуальний підхід, який передбачає заохочення різноманітних фахових зацікавлень та розвиток творчих навичок у студентів.

Випускники програми продовжують навчання, вступаючи на магістерські програми з філософії та багатьох інших спеціальностей (зокрема з журналістики, психології, зв’язків з громадськістю, міжнародних відносин тощо), або успішно реалізуються в різноманітних галузях практичної діяльності.

Випускникам програми допомагає ціла низка загальних та фахових компетентностей, отриманих упродовж навчання, зокрема: розуміння розмаїття та специфіки філософських дисциплін, знання основних етапів та напрямків в історії світової та вітчизняної філософії; уміння аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики; уміння спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, а також використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації; обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії; розуміння сучасної наукової картини світу; обізнаність у головних філософських методах і підходах; розуміння етико-практичної значущості філософського знання; наявність навичок написання текстів з філософської, суспільної, політичної, культурної тематики, а також навичок реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури; уміння аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки; уміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано; уміння застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності; наявність навичок участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії; уміння ефективно працювати з інформацією.

25
бюджетних місць
20
контрактних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Сертифікатна програма з релігієзнавства

Серед викладачів – визнані науковці, провідні фахівці у своїх галузях, відомі громадські діячі та публічні інтелектуали

Можливість брати участь у програмах академічної мобільності

Ексклюзивний перелік авторських нормативних та вибіркових дисциплін, які містять чимало оригінальних науково-педагогічних розробок

Випускники продовжують навчання у магістерських програмах з філософії, а також на багатьох інших спеціальностях або успішно реалізуються у різноманітних сферах практичної діяльності, у національних і міжнародних організаціях

Поглиблене вивчення англійської мови

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
184.7
на бюджет
135.5
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни

Стипендії від грантодавців

Філософський стипендіальний фонд

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Вадим Ігорович Менжулін

Координатор набору