033. Філософія

Факультет гуманітарних наук
Магістр
Освітня програма: Філософія

Створена ще 1996 року, могилянська магістерська освітньо-наукова програма з філософії органічно поєднує вірність інтелектуальній традиції та готовність до постійного оновлення, глибокий інтерес як до вітчизняної, так і до світової думки, як до теоретичної, так і до практичної філософії. Навчання здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства КМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Т.  Шевченка, а також з урахуванням і творчим використанням новітнього закордонного досвіду.

Серед викладачів велика кількість провідних фахівців та відомих публічних інтелектуалів. Усі дисципліни є авторськими й містять чимало оригінальних науково-педагогічних розробок. В основі викладання лежить індивідуальний підхід, що передбачає заохочення різноманітних фахових зацікавлень та розвиток творчих навичок у студентів.

Випускники програми продовжують навчання та наукову діяльність або успішно реалізуються в різноманітних галузях практичної діяльності в національних та міжнародних організаціях та проєктах. Займатися освітньо-науковою, інформаційно-комунікативною, медійно-видавничою, проєктно-організаційною, експертно-консультативною, культурно-просвітницькою та громадсько-політичною діяльністю випускникам програми допомагає ціла низка загальних та фахових компетентностей, отриманих впродовж навчання, зокрема здатність здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і критично осмислювати актуальні проблеми сучасної філософської думки, розробляти їх у рамках власного філософського дослідження; приймати ефективні рішення з питань управління складною професійною та/або навчальною діяльністю у галузі філософії; розробляти й викладати філософські дисципліни в закладах освіти; планувати й виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань; розробляти й реалізовувати наукові та/або прикладні проєкти у галузі філософії або з дотичних до неї міждисциплінарних проблем; пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв’язання різноманітних задач і проблем; ефективно використовувати у різних галузях методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософії та її застосуванням; розуміти зв’язки філософії з іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками; ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності; брати участь у наукових дискусіях з філософії та міждисциплінарних проблем, обговореннях філософських питань з експертами інших галузей знань; аналізувати, оцінювати й прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних задач філософії; використовувати набуті знання в практиці європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу інтеграційних процесів.

30 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Всебічне вивчення історії вітчизняної та світової філософської думки і провідних тенденцій у сучасній теоретичній та практичній філософії

Серед викладачів – відомі українські науковці та інтелектуали, провідні фахівці у своїх галузях, представники Могилянської історико-філософської школи

Індивідуальний підхід, заохочення різноманітних фахових зацікавлень та розвиток творчих навичок, співпраця досвідчених фахівців з молодими науковцями

Ексклюзивний перелік авторських нормативних і вибіркових дисциплін

Поглиблене вивчення англійської мови й підготовка випускників до роботи в міжнародних та іноземних організаціях і проєктах

Випускники мають змогу не лише продовжувати академічну діяльність (наука, викладання тощо), а й успішно працювати в різноманітних сферах практичної діяльності

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
171.6
на бюджет
159.9
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Філософський стипендіальний фонд

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Відзнака імені Ярослава Спічека

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Вадим Ігорович Менжулін

Координатор набору