032. Історія та археологія

Факультет гуманітарних наук
Бакалавр
Освітня програма: Історія

Підготовка бакалаврів історії ґрунтується на загальній освітній концепції КМА. Ми враховуємо як провідні західні тенденції освіти, так і запити сучасного ринку праці щодо креативних молодих людей, здатних критично мислити та генерувати ідеї на основі отриманого знання.

Програма передбачає наголос на дослідження з великою складовою комунікаційних і міжособистісних навичок рідною та іноземними мовами. Нормативні та вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни поділені на два змістові блоки: «Всесвітня історія» та «Історія України». Також студенти мають змогу вивчати інші гуманітарні дисципліни (насамперед мовні) і дисципліни інших факультетів у межах дисциплін вільного вибору.

Кафедра співпрацює з відомими істориками з інших університетів України й світу, запрошуючи їх на гостьові курси, що призвичаює студентів до варіативного й критичного розуміння обраної спеціальності.

Кожен з наших курсів – авторський і унікальний. Наша кафедра має понад 10 іноземних університетів-партнерів, інтегрована в міжнародну академічну спільноту, бере участь у численних наукових й освітніх проєктах. Наші студенти активно користуються перевагами міжнародної мобільності, долучаючись до навчання у провідних західних університетах.

Компетенції нашого випускника: критичне мислення, наукове пізнання і логічне мислення; уміння здійснювати пошук, аналізувати та інтерпретувати джерела; вільна комунікація українською та іноземними мовами; проєктування та реалізація історичних наукових досліджень; застосування на практиці сучасних інформаційних технологій; міжособистісна та ділова комунікація; дотримання етики професійних відносин; раціональна організація власної діяльності.

Випускник освітньої програми може працювати у закладах вищої освіти; у науково-дослідницьких центрах; в органах державної влади, громадських організаціях; у ЗМІ; у туристичному бізнесі; в інституціях публічної історії; в архівах та бібліотеках.

29
бюджетних місць
8
контрактних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Дотримання загальної освітньої концепції КМА з урахуванням і провідних західних тенденції освіти, і запитів сучасного ринку

З другого року студент обирає перспективні для себе напрями дослідження, включно з курсами/дисциплінами, які потрібно прослухати

Міжнародна мобільність, участь у численних наукових й освітніх проєктах

Кафедра співпрацює з відомими істориками з інших університетів України й світу, запрошує їх на гостьові курси, що призвичаює студентів до варіативного й критичного розуміння обраної спеціальності

Розвиток soft skills, формування загальногуманітарного світогляду і критичного мислення

Проведення курсів – авторських та унікальних – у формі лекцій та семінарів з методологічними робочими зустрічами

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
184.6
на бюджет
157.8
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Грант Фонду Григорія та Розалії Смолярчуків

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Наталія Василівна Шліхта

Координатор набору