032. Історія та археологія

Факультет гуманітарних наук
Магістр
Освітня програма: Юдаїка

Освітньо-наукова програма забезпечує підготовку нового покоління дослідників у галузі юдаїки для науково-дослідних установ і ЗВО, архівів, бібліотек та музеїв, громадських організацій. Її унікальність полягає в тому, що це перша в Україні магістерська програма з юдаїки.

ОНП «Юдаїка» залучає до навчального процесу провідних фахівців із єврейських студій в Україні, регулярно організовує публічні лекції й мінікурси закордонних дослідників, на конкурсній основі забезпечує літнє стажування студентів у Єврейському університеті в Єрусалимі. Стажування в Єврейському університеті передбачає роботу над індивідуальним дослідницьким проєктом студента(-тки), зазвичай за темою його(її) майбутньої магістерської роботи, під керівництвом призначеного ізраїльською стороною науковця. Це надає учасникам стажування змогу повною мірою використати західну історіографію зі своєї теми (завдяки доступу до бібліотеки Єврейського університету і Національної бібліотеки Ізраїлю та передплачених ними баз даних) і отримати консультації від провідних фахівців світу зі своєї теми.

На програмі вивчають єврейські мови (іврит, їдиш, арамейська). З огляду на міждисциплінарний характер юдаїки, до її навчального плану входить низка вибіркових курсів, присвячених релігії, мистецтву та культурі східноєвропейського єврейства. Крім вивчення різноманітних дисциплін, магістранти проходять архівно-музейно-бібліотечну практику в установах Києва та Львова, безпосередньо знайомляться з матеріальною спадщиною євреїв України, набувають практичних навичок дослідницької роботи з відповідними матеріалами.

Викладання профільних дисциплін із юдаїки забезпечується насамперед силами викладачів-сумісників, основними місцями роботи яких є інститути НАНУ та інші науково-дослідні установи. Вони мають постійні робочі контакти із колегами, які займаються єврейськими студіями як в Україні, так і за кордоном. Значний відсоток випускників програми продовжує навчання, готуючи дисертації для здобуття ступеня доктора філософії як у КМА, так і в інших університетах, а також в інститутах НАНУ.

10
контрактних місць
39 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість літнього стажування в Єврейському університеті в Єрусалимі (на конкурсній основі)

Можливість працевлаштування не лише в наукових установах і закладах освіти: ЗМІ, громадський сектор, видавництва, архіви, бібліотеки, музеї, туристична галузь тощо

Залучення гостьових лекторів із України, Ізраїлю, США та інших країн

Архівно-музейно-бібліотечна практика в установах Києва і Львова

Велика кількість випускників продовжує навчання в аспірантурі (в окремі роки — понад половина)

Залучення до викладання фахівців із юдаїки (зокрема з інститутів НАНУ)

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
113.2
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Грант Фонду Григорія та Розалії Смолярчуків

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії Асоціації єврейських організацій та общин України

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Сергій Іванович Гірік

Координатор набору